Exploitatie

Hoe de Zonnewal er fysiek uit gaat zien, leest u hier. De exploitatie van de Zonnewal komt in handen van de Energie Coöperatie Oostwold.

Energie Coöperatie Oostwold (ECO)

De bewoners worden coöperatief eigenaar en exploitant van de PV-installatie door lid te worden van Energie Cooperatie Oostwold (ECO). De zonne-energiecentrale zal zijn aansluiting op het netwerk krijgen vlak bij het Multifunctioneel Centrum Oostwold, de ‘Gaveborg’.

Wanneer de Zonnewal in aanbouw is zullen we het dorp informeren over hoe men zich kan aanmelden als lid om dus voorzien te worden van elektriciteit opgewekt door de Zonnewal.

Onderzocht wordt of de leden van de coöperatie daar overdag tevens ‘achter de meter’ hun eigen stroom gaan gebruiken, bijvoorbeeld voor het opladen van elektrische fietsen en auto’s, terwijl ze boodschappen doen of aan het sporten zijn.

Ook moet onderzocht worden of MCO De Gaveborg ook kan profiteren van de PV-installatie en of de regelgeving dit zal toestaan.

Uitgangspunten van ECO

  • Coöperatieve vereniging ECO neemt (liefst uitsluitend) de gehele zonne-energie installatie in eigendom, beheer en exploitatie.
  • ECO wordt lid van de Groninger Energiekoepel GrEK
  • ECO sluit leveringscontract af met energiebedrijf Energie VanOns ; van GrEK, Ús Koöperaasje en de Drentse KEI)
  • Aanschaf/investering van de totale zonne-energie installatie en aansluiting op het net d.m.v. lening en (zo mogelijk) aanloopsubsidie(s) door ECO
  • Leden van ECO nemen allen verplicht stroom en gas af van Energie VanOns (wederverkopersvergoeding voor ECO)
  • ECO business case wordt gebaseerd op nationale stimuleringsmaatregelen voor opwekking duurzame energie: de Regeling Verlaagd Tarief (‘postcoderoosregeling’) en/of de Subsidieregeling Duurzame Energie (SDE+); keuze/balans nader te bepalen
  • Eventuele winst wordt gebruikt voor verdere verduurzaming voor leden

Vele extra’s en opties worden nog onderzocht en nader uitgewerkt.

Website realisatie: Bonjour Media