ALV verplaatst naar 17 november i.v.m. corona

Beste ECO-leden,

We zijn sinds de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2020 van morgen, 20 oktober, weer overvallen door de nieuwste ontwikkelingen van de coronacrisis en de bijbehorende nieuwe regels. Sommige leden gaven aan minder blij te zijn met een fysieke bijeenkomst onder de huidige omstandigheden.

Anderen vinden een online vergadering minder geschikt voor een ALV waarin ook enkele zaken echt bediscussieerd moeten kunnen worden. We willen graag dat zoveel mogelijk leden deelnemen aan de ALV en zich prettig voelen bij de vorm waarin die plaatsvindt. Vandaar dat het bestuur besloten heeft de ALV uit te stellen tot dinsdag 17 november a.s. om 20.00 uur.

Over 4 weken is er misschien kans dat de regels weer iets losser worden en kunnen we een fysieke bijeenkomst houden. Er is natuurlijk ook de kans dat het dan online moet worden gedaan en dat wordt dan een bijeenkomst in Google Meet.

We willen jullie allemaal vragen of je je opnieuw wilt aanmelden voor de ALV van 17 november. Graag willen we ook van alle leden weten, en ook van eventuele partners, of jullie kunnen switchen naar een online bijeenkomst mocht dat nodig zijn. Mocht dat problemen opleveren dan kunnen we natuurlijk ook hulp bieden bij het installeren van Google Meet.

Alle leden hebben een e-mail ontvangen met daarin de vraag te laten weten wat de voorkeur is m.b.t. de ALV.

We hopen op een ieders begrip en op betere tijden voor ons allemaal!

Names het ECO bestuur
Geartsje Zondervan
secretaris

Reageren is niet (meer) mogelijk.

Website realisatie: Bonjour Media