Exploitatie: ECO

Hoe de Zonnewal er fysiek uit gaat zien, lees je hier. De exploitatie van de Zonnewal komt in handen van de Energie Coöperatie Oostwold.

Energie Coöperatie Oostwold (ECO)

De Energie Coöperatie Oostwold is opgericht in 2016. De doelstelling is om Oostwold en omgeving zelfvoorzienend te laten zijn wat betreft energiebehoefte. Dit doen we door exploitatie van de Zonnewal. Met de inkomsten die de elektriciteitsproductie oplevert, gaan we het dorp verder verduurzamen.

Concreet houdt dit in dat bewoners die mee willen doen, lid kunnen worden van ECO. Dit betekent dat zij overstappen naar een andere energieleverancier (onze partner Energie VanOns).

Wat zijn de voordelen van lidmaatschap van ECO?

  1. De tarieven voor stroom & gas zijn zeer concurrerend in vergelijking met andere aanbieders in de markt. Zeker als men nog nooit van energie-aanbieder is overgestapt levert ECO-lidmaatschap onmiddellijk voordeel in de portemonnee op.
  2. Wat lidmaatschap echt uniek maakt is dat de winst die ECO maakt, terugvloeit naar de leden. Dat is hèt verschil tussen een coöperatie en een bedrijf. De verdeling van de winst kan vele vormen hebben, bijvoorbeeld een collectieve inkoopactie, kortingen of andere dingen die duurzaamheid en leefbaarheid in Oostwold ten goede komen.
  3. De voordelen die je krijgt als ECO-lid maken je huis duurzamer en leveren dus ook een energiebesparing op. En dat zorgt dus weer voor een lagere energierekening. Drie keer voordeel dus!
  4. De leden krijgen inspraak over de besteding van de inkomsten. Als lid heb je automatisch stemrecht en mag je meedenken en -beslissen op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV).

Wil je je aanmelden? Graag! Klik hier voor meer info.

Website realisatie: Bonjour Media