Deze week: flyer op je deurmat

Deze week valt deze flyer op de mat bij iedereen in Oostwold. Het is best een lange lap tekst, maar we vinden het belangrijk dat iedereen in ons dorp weet wat we aan het doen zijn. Dus als er vragen zijn, tips, opmerkingen, dan horen we die heel graag!

Persbericht: Energie Coöperatie Oostwold bouwt Zonnepark bij Oostwold

Sinds 2014 is de Energiecoöperatie Oostwold (ECO) bezig met de Zonnewal: een revolutionaire combinatie van energieopwekking, geluidsreductie, recreatie, educatie en natuurgebied. Door de omvang van dit project (een wal van 10 meter hoog en 1600 meter lang) vergen de voorbereidingen veel tijd. We zijn er bijna, maar we willen sneller. En meer. Daarom heeft de ECO het plan om ten westen van Oostwold een extra zonnepark aan te leggen.

De tijd staat niet stil en de energiebehoefte stijgt. Koken, je huis verwarmen en de auto opladen gebeurt steeds meer met elektriciteit. In de oorspronkelijke planning zou de Zonnewal bijna twee keer zoveel energie opwekken als er nodig is in Oostwold.

Maar ook in omringende dorpen is er belangstelling voor ons project, met o.a. initiatieven om collectief ‘van het gas af’ te gaan. De behoefte aan duurzame elektriciteit zal ook rondom Oostwold flink groeien. Daarbij komt dat de doelstelling van Provincie Groningen om in 2050 energieneutraal te zijn, duidelijk niet vanzelf gaat. We moeten dat met zijn allen doen. Daarom willen we zelf méér energie opwekken, dan profiteren we er ook zelf zoveel mogelijk van.

Dubbele capaciteit, dubbel gebruik

Het geval wil dat ten westen van Oostwold een gemeenteperceel ligt dat in de jaren 60 is gebruikt als vuilstort. Dit perceel zal vanwege de ondergrondse vervuiling nooit en te nimmer geschikt zijn als bijvoorbeeld bouw- of landbouwgrond. Maar relatief lichte zonnepanelen kun je er probleemloos op plaatsen. Daarom hebben we juist deze plek gekozen voor een zonnepark. Dit park zal met zijn 1,6 ha aan zonnepanelen de totale capaciteit van de Zonnewal verdubbelen (!).

Onze filosofie is en blijft dat we gaan voor een elegante integratie van energieopwekking in het landschap. Waar mogelijk moet je streven naar ‘dubbel gebruik’ (bijvoorbeeld zonnepanelen op een boerenschuur), maar als dat niet kan, moet je het zoveel mogelijk laten opgaan in de omgeving.

Zonnepark Oostwold doet dus beide: we gebruiken grond die verder nergens anders voor geschikt is èn we zorgen er met een haag van bomen en struiken voor dat het Zonnepark bijvoorbeeld vanaf de Hoofdstaat aan het zicht onttrokken wordt.

Last but not least heeft het Zonnepark de functie van ‘aanjager’ in onze doelstelling om Oostwold groener, duurzamer en stiller te maken. De doelstelling reikt dus verder dan de Zonnewal alleen. We realiseren ons goed dat het lang duurt voor er iets van de wal te zien valt. En eerlijk is eerlijk, we willen nu zelf ook wel eens iets tastbaars neerzetten. Zonnepark Oostwold geeft dus letterlijk en figuurlijk een heleboel energie!

Zonnewal gaat gewoon door

We willen benadrukken dat het Zonnepark een aanvulling is op de Zonnewal en niet een vervanging ervan. Voor de Zonnewal worden op dit moment de laatste punten en komma’s gezet. Voor het Zonnepark gaan we in elk geval nog deze maand een aanvraag indienen bij de gemeente. Als alles goed gaat kan de aanleg al in 2022 beginnen!

Tot slot: de belangrijkste pijler onder onze energiecoöperatie, dat bent u, de bewoners van Oostwold en omringende dorpen. De coöperatieve gedachte is dat je met elkaar probeert de leefomgeving een beetje mooier en duurzamer te maken. Daarom horen we heel graag uw mening, ideeën en andere input. Dat mag als reactie op dit bericht, op Facebook of als u liever mailt: project@zonnewal-oostwold.com.

Wilt u lid worden van de ECO? Dat kan! Hier leest u hoe dat werkt. Het is gratis. U bent van harte welkom. Profiteer mee!

Zeer binnenkort weer nieuws!

Ja, weer een periode van stilte, maar het is zelden zo druk geweest op de achtergrond. Alle betrokken partijen hebben nog steeds de neus dezelfde kant op en de laatste details worden uitgewerkt.

We verwachten dat de Zonnewal op zeer korte termijn definitief van de tekentafel af gaat en wordt omgezet in concrete zaken.

Ondertussen geeft de avondklok een een voorproefje van de stilte in Oostwold. Wat je ook van de maatregel vindt, het is een aparte gewaarwording om de herrie van de A7 niet meer te horen. Zeker in het begin, in januari, was het na 21:00 echt oorverdovend stil. De geluidswal zal dit uiteraard niet helemaal evenaren, maar experts noemen de 10 dB reductie ‘zeer fors’. Dus daar gaan we voor!

Tegelijkertijd hebben we nog een extra leuk nieuwtje, wat we medio april bekend zullen maken.

Mocht je dat nog niet hebben gedaan, abonneer je op onze nieuwsbrief (verschijnt sporadisch, dus geen stortvloed aan spam, no worries), volg ons op Facebook of Twitter of word gewoon lid!

De Zonnewal: een leergeschiedenis

De Algemene Ledenvergadering van de Energie Coöperatie Oostwold moeten we helaas even uitstellen. Maar ondertussen hebben we wel iets leuks voor iedereen in en rond Oostwold (en ver daarbuiten).

In 2017 heeft een groep studenten Geschiedenis aan de RuG als afstudeeropdracht een leergeschiedenis van de Zonnewal geschreven.

Hoewel je bij geschiedenis misschien denkt aan Napoleon en Willem Barentsz, is een leergeschiedenis ook een facet van het vak historicus.

Mariska de Bone, Stijn van Iersel, Anke Jongste en Jan van der Meulen hebben in 2017 alle beschikbare materiaal (notulen, e-mailverkeer en dergelijke) verzameld.

Daarnaast hebben ze alle betrokkenen (ECO-leden, medewerkers en bestuurders van gemeente Leek, Rijkswaterstaat, Provincie Groningen, enz) geïnterviewd.

Geen droog verhaal

Het resultaat is een geschiedenis die niet droog verhaalt over feiten, maar leest als een roman die je meeneemt op de reis van een groep enthousiastelingen uit Oostwold die een geluidswal met zonnepanelen wilden bouwen.

Je zult lezen dat dit, ondanks de ervaring met de bouw van de Gaveborg, bepaald niet ging zonder vallen en opstaan. Er staan veel leermomenten in, niet alleen voor onszelf, maar ook voor de andere betrokken partijen.

Perfect herfstachtig leesvoer voor bij de centrale verwarming met een glaasje rooibosthee dachten wij zo.

In dit nieuwsbericht hebben we al aangestipt dat het vaak lang stil is rond de Zonnewal, door de gevoelige aard van de gesprekken die er gevoerd worden.

De periode waarover De Zonnewal: een Leergeschiedenis gaat, beslaat grofweg 2013 tot 2017. Niet alleen is door het verstrijken van de tijd de informatie niet langer vertrouwelijk, maar ook hebben alle betrokkenen inmiddels, zoals dat hoort, een papieren kopie van de leergeschiedenis uitgereikt gekregen.

Een uniek inkijkje

Het document biedt een uniek inkijkje in hoe een ‘bottom up’ project werkt, waar je zoal tegenaan loopt en wat er bij komt kijken. Dit is interessant voor mensen uit Oostwold en omgeving die graag willen weten wat we precies doen (en deden).

Maar het is ook vooral om van te leren. Niet alleen lokale overheden, die regelmatig worstelen met burgerinitiatieven, maar ook voor mensen die een soortgelijk burgerinitiatief en/of coöperatie willen starten en de grootste valkuilen willen vermijden.

Veel leer- en leesplezier!

Hier downloaden:

De Zonnewal: een Leergeschiedenis (PDF, 3mb)

ALV verplaatst naar 17 november i.v.m. corona

Beste ECO-leden,

We zijn sinds de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2020 van morgen, 20 oktober, weer overvallen door de nieuwste ontwikkelingen van de coronacrisis en de bijbehorende nieuwe regels. Sommige leden gaven aan minder blij te zijn met een fysieke bijeenkomst onder de huidige omstandigheden.

Anderen vinden een online vergadering minder geschikt voor een ALV waarin ook enkele zaken echt bediscussieerd moeten kunnen worden. We willen graag dat zoveel mogelijk leden deelnemen aan de ALV en zich prettig voelen bij de vorm waarin die plaatsvindt. Vandaar dat het bestuur besloten heeft de ALV uit te stellen tot dinsdag 17 november a.s. om 20.00 uur.

Over 4 weken is er misschien kans dat de regels weer iets losser worden en kunnen we een fysieke bijeenkomst houden. Er is natuurlijk ook de kans dat het dan online moet worden gedaan en dat wordt dan een bijeenkomst in Google Meet.

We willen jullie allemaal vragen of je je opnieuw wilt aanmelden voor de ALV van 17 november. Graag willen we ook van alle leden weten, en ook van eventuele partners, of jullie kunnen switchen naar een online bijeenkomst mocht dat nodig zijn. Mocht dat problemen opleveren dan kunnen we natuurlijk ook hulp bieden bij het installeren van Google Meet.

Alle leden hebben een e-mail ontvangen met daarin de vraag te laten weten wat de voorkeur is m.b.t. de ALV.

We hopen op een ieders begrip en op betere tijden voor ons allemaal!

Names het ECO bestuur
Geartsje Zondervan
secretaris

Zomer update: een kijkje achter de schermen

De zomer zit er weer op… Helaas maar waar. Het is de afgelopen tijd rustig geweest vanwege vakanties. Omdat er tijdens zomermaanden altijd wel één of meer belanghebbenden op vakantie zijn, is het lastig om stappen te zetten. Daarom een terugblik op 2020 tot nu toe.

Er is dit jaar een hoop gebeurd, met niet in de laatste plaats natuurlijk de corona crisis. Omdat het lange tijd een beetje stil is geweest, willen we dit keer een kijkje achter de schermen geven zodat jullie meer inzicht krijgen in waar we zoal mee bezig zijn.

Corona crisis, stikstof crisis, PFAS crisis

2020 is een rumoerig jaar met meerdere crises. De meest in het oog springende is natuurlijk corona, maar hier hebben we tot nu toe niet veel last van. Vergaderen hebben we – zoals bijna iedereen – veel via de webcam gedaan.

Vanuit het dorp en omgeving kwam de vraag wat de invloed is van de stikstofcrisis en PFAS-grond op de bouw van de Zonnewal. Ook hier lijkt de impact vooralsnog gering.

Oostwold grenst aan een natuurgebied, maar dit is juist stikstofrijk natuurgebied waardoor bouwmachines gewoon hun werk kunnen doen. Het zou anders zijn als we bijvoorbeeld een heidegebied (stikstofarm) naast de deur hadden gehad.

De situatie rond PFAS fluctueert sterk. PFAS is een verzamelnaam voor chemische stoffen die door de mens gemaakt zijn en in de grond zijn beland.

De overheid heeft de norm voor de hoeveelheid PFAS die in de grond mag voorkomen eerst erg streng ingesteld, daarna weer versoepeld. Dus als we daadwerkelijk aan bouwen toe zijn, is het de vraag hoe de situatie dan is.

Voor de bouw van de Zonnewal is het niet erg als de kern bestaat uit zgn. ‘industrieklasse’ grond. Zolang de toplaag maar bestaat uit 100% schone grond. Dat biedt ook weer kansen voor het (voordelig) vergaren van grond, omdat in de Zonnewal grond gebruikt kan worden die leveranciers elders moeilijk kwijt kunnen.

De laatste hobbel

Zoals reeds gemeld hebben we in januari een belangrijke laatste hobbel genomen. Het betreft een landeigenaar waarmee de onderhandelingen bijna drie jaar lang op slot zaten.

We vroegen deze partij – net als de andere eigenaren – om een strook langs de A7 te verkopen, maar we konden deze grond alleen krijgen als we het héle perceel zouden kopen. Daar hing een fors prijskaartje aan, wat we als coöperatie natuurlijk niet kunnen betalen.

Deze enorme kostenpost was jarenlang hèt struikelblok. We hebben werkelijk alles geprobeerd om dit te financieren maar dat is niet gelukt. Begin dit jaar meldde zich een andere koper, die de grond heeft aangekocht. De nieuwe eigenaar is wel bereid om een strook grond aan ons door te verkopen, dus dit is een enorme stap voorwaarts.

Fietsroute Plus: het compromis

Na een jarenlange lobby om de geplande Fietsroute Plus aan de noordzijde (langs Oostwold en over de Zonnewal) te krijgen, is het ons gelukt hierin tot een compromis te komen met de Provincie. De route komt over zuid, maar met een bypass langs noord.

Dit is een geweldige opsteker en we zijn blij dat we hebben kunnen voorkomen dat bij ons dorp bij de aanleg van de fietssnelweg domweg overgeslagen zou worden.

Met de ‘bypass’ wordt voldaan aan onze belangrijkste eisen, namelijk de verkeersveiligheid in en bereikbaarheid van Oostwold. Daarnaast zorgt het voor een bijdrage van de Provincie aan de bouw van de Zonnewal doordat ze onder meer het fietspad over de wal voor hun rekening nemen.

Alles rond maken

Nu de vakantie weer voorbij is en van alle partijen de nodige vertegenwoordigers dus weer beschikbaar zijn, is het tijd voor de laatste zaken. Zo is gebleken er toch nog een gat in de begroting is. We hebben de komende tijd gesprekken gepland met betrokken partijen, waaronder provincie Groningen en gemeente Westerkwartier, om samen dit gat te dichten.

Het prettige is dat iedereen wil dat het zo snel mogelijk doorgaat, de vraag is alleen hoe de extra kosten precies verdeeld moeten worden.

Algemene Ledenvergadering

In juni had eigenlijk de ALV moeten plaatsvinden, maar deze hebben we wegens de coronasituatie uitgesteld. De nieuwe datum is 20 oktober. Hier zullen we nog meer details vertellen over bovenstaande en andere zaken.

Wil je erbij zijn, word dan lid van ECO en steun het project! Ook interessant als je nog nooit bent overgestapt van energieleverancier, omdat onze partner Energie VanOns zeer scherpe tarieven hanteert. DOEN!

De laatste hobbel is genomen!

Goed nieuws: de laatste hobbel is genomen!
Gisteren hadden we een groot overleg met Gemeente Westerkwartier, Provincie Groningen en onze walbouwer, ingenieursbureau Enviso.
We gaan nu kijken wat de beste aanpak is voor het z.s.m. verkrijgen van de juiste vergunningen.

Coöperatieve energie op de radar?

Gisteravond waren we in de De Postwagen voor een bijeenkomst georganiseerd door Gemeente Westerkwartier over de energietransitie. Hoe gaan ze dit aanpakken in onze gemeente?

Het was fijn om te zien dat ze nu volop aan het nadenken zijn over dit vraagstuk. Wel hebben we het gevoel dat energie-opwekking in coöperatieve vorm, zoals wij dat gaan doen, nog niet helemaal op de radar staat.

Natuurlijk proberen wij in Oostwold ons zonnepark te integreren in het landschap, zodat je er zo weinig mogelijk van ziet. Maar we kunnen ons ook voorstellen dat het niet overal zo mooi kan als bij ons.

Iets om over na te denken: als er een windmolen naast je dorp geplaatst zou worden, zou je daar allicht niet erg happy van worden. Maar wat nou als je als dorp/buurt daar eigenaar van bent? Dan kijk je er misschien anders tegenaan.

Energie VanOns (en dus ECO) beloond met een 10!

Iets om trots op te zijn: Energie VanOns, de energie-aanbieder waarmee wij samenwerken, prijkt met een maximale score van een vette 10 bovenaan in de jaarlijkse stroomranking!

De Consumentenbond, Natuur & Milieu, Greenpeace en Wise onderzoeken jaarlijks de duurzaamheid van stroomleveranciers en beloont ons dit jaar opnieuw met een gedeelde eerste plaats. En dit jaar voeren we niet alleen de ranglijst voor de consumentenmarkt aan, maar staan we ook in de lijst voor de zakelijke markt bovenaan!

Lees Verder →

Burgemeester op bezoek

Zojuist hadden we een ontmoeting met de nieuwe burgemeester van Gemeente Westerkwartier, Ard van der Tuuk.
Met een presentatie hebben we hem bijgepraat over de Zonnewal en de stand van zaken. Daarna hebben we uitgebreid met elkaar van gedachten gewisseld. Hij dacht direct met ons mee, dus het was een gezellige maar ook zeer nuttige ontmoeting!

Website realisatie: Bonjour Media