Yes! Zonnepark Oostwold goedgekeurd door Gemeenteraad

Op 29 september heeft de Gemeenteraad van Westerkwartier zoals verwacht definitief goedkeuring gegeven aan de bouw van Zonnepark Oostwold! Dit nieuwe zonnepark wordt 1,1ha groot en komt op de voormalige vuilstort ten westen van het dorp. De panelen worden aan het zicht onttrokken door een bosrand en het groen dat verwijderd wordt, zal in drievoud worden herplant op de Zonnewal.

We zijn uiteraard bijzonder blij dat de gemeente vierkant achter het plan staat en staan dan ook te popelen om aan de slag te gaan. Hoe verder? Nu de goedkeuring er is, gaan we deze maand een aanvraag doen voor de SDE++ subsidie. Deze subsidie garandeert gedurende een aantal jaren een minimale prijs die je krijgt voor de opbrengst. Dit maakt het krijgen van een financiering voor het project weer makkelijker. Het duurt echter wel even: de toekenning zal plaatsvinden in het voorjaar van 2022. Maar kort daarna verwachten we concreet te gaan bouwen!

Dit zijstapje staat los van de Zonnewal, ook hier blijven we aan werken. Meer informatie, ook over lid worden van Energie Coöperatie Oostwold, vind je op www.zonnewal-oostwold.com!

Overleg proeftuin “MOL dorpen” hervat

Gisteren was er weer een overleg tussen o.a. vertegenwoordigers van Midwolde, Oostwold, Lettelbert, ECO en de gemeente Westerkwartier over de “MOL Proeftuin”. MOL staat voor Midwolde, Oostwold en Lettelbert. Gezamenlijk willen wij, in samenwerking met de gemeente en het bedrijf Procap, een nieuwe gooi doen naar de proeftuin-subsidie die de Rijksoverheid beschikbaar stelt aan dorpen en wijken die aardgasvrij willen worden.

De overheid wil van het gas af. Omdat we minder gas kunnen oppompen uit Groningen natuurlijk, maar ook om CO2 uitstoot te beperken. Een derde maar minstens zo belangrijke beweegreden, die vaak vergeten wordt, is dat je ook niet afhankelijk wil zijn van gaslevering uit het buitenland, met name Rusland, dat zich de laatste jaren manifesteert als een bijzonder humeurige en onberekenbare buurman.

Lees Verder →

Grote opkomst bij 5e ALV van ECO

Gisteravond was de 5e Algemene Ledenvergadering van EnergieCoöperatie Oostwold. De opkomst was groot, uiteraard geprikkeld door nieuwsgierigheid naar onze plannen rond Zonnepark Oostwold. We hebben de leden uitgebreid bijgepraat. Daarnaast was het vooral heel fijn om elkaar weer eens fysiek te ontmoeten, zoveel mogelijk op anderhalve meter, maar het voelt toch weer als vanouds.

De avond had dus een feestelijk tintje, met als stralend middelpunt een maquette annex taart gemaakt door Helga!

Zonnepark Oostwold: een hamerstuk

Wat een mooie woorden van de diverse raadsfracties. Aan de Gemeenteraad Westerkwartier werd gevraagd om een “verklaring van geen bezwaar” zodat het College van B&W de vergunning kan afgeven. Velen noemden het een ‘hamerstuk’, oftewel iets wat op de Raadsvergadering (30 juni) zonder stemming of debat direct kan worden aangenomen.
 
Wil je het terugkijken? Onderstaande link begin precies op het agendapunt “Zonnepark Oostwold”.

Deze week: flyer op je deurmat

Deze week valt deze flyer op de mat bij iedereen in Oostwold. Het is best een lange lap tekst, maar we vinden het belangrijk dat iedereen in ons dorp weet wat we aan het doen zijn. Dus als er vragen zijn, tips, opmerkingen, dan horen we die heel graag!

Persbericht: Energie Coöperatie Oostwold bouwt Zonnepark bij Oostwold

Sinds 2014 is de Energiecoöperatie Oostwold (ECO) bezig met de Zonnewal: een revolutionaire combinatie van energieopwekking, geluidsreductie, recreatie, educatie en natuurgebied. Door de omvang van dit project (een wal van 10 meter hoog en 1600 meter lang) vergen de voorbereidingen veel tijd. We zijn er bijna, maar we willen sneller. En meer. Daarom heeft de ECO het plan om ten westen van Oostwold een extra zonnepark aan te leggen.

De tijd staat niet stil en de energiebehoefte stijgt. Koken, je huis verwarmen en de auto opladen gebeurt steeds meer met elektriciteit. In de oorspronkelijke planning zou de Zonnewal bijna twee keer zoveel energie opwekken als er nodig is in Oostwold.

Maar ook in omringende dorpen is er belangstelling voor ons project, met o.a. initiatieven om collectief ‘van het gas af’ te gaan. De behoefte aan duurzame elektriciteit zal ook rondom Oostwold flink groeien. Daarbij komt dat de doelstelling van Provincie Groningen om in 2050 energieneutraal te zijn, duidelijk niet vanzelf gaat. We moeten dat met zijn allen doen. Daarom willen we zelf méér energie opwekken, dan profiteren we er ook zelf zoveel mogelijk van.

Dubbele capaciteit, dubbel gebruik

Het geval wil dat ten westen van Oostwold een gemeenteperceel ligt dat in de jaren 60 is gebruikt als vuilstort. Dit perceel zal vanwege de ondergrondse vervuiling nooit en te nimmer geschikt zijn als bijvoorbeeld bouw- of landbouwgrond. Maar relatief lichte zonnepanelen kun je er probleemloos op plaatsen. Daarom hebben we juist deze plek gekozen voor een zonnepark. Dit park zal met zijn 1,6 ha aan zonnepanelen de totale capaciteit van de Zonnewal verdubbelen (!).

Onze filosofie is en blijft dat we gaan voor een elegante integratie van energieopwekking in het landschap. Waar mogelijk moet je streven naar ‘dubbel gebruik’ (bijvoorbeeld zonnepanelen op een boerenschuur), maar als dat niet kan, moet je het zoveel mogelijk laten opgaan in de omgeving.

Zonnepark Oostwold doet dus beide: we gebruiken grond die verder nergens anders voor geschikt is èn we zorgen er met een haag van bomen en struiken voor dat het Zonnepark bijvoorbeeld vanaf de Hoofdstaat aan het zicht onttrokken wordt.

Last but not least heeft het Zonnepark de functie van ‘aanjager’ in onze doelstelling om Oostwold groener, duurzamer en stiller te maken. De doelstelling reikt dus verder dan de Zonnewal alleen. We realiseren ons goed dat het lang duurt voor er iets van de wal te zien valt. En eerlijk is eerlijk, we willen nu zelf ook wel eens iets tastbaars neerzetten. Zonnepark Oostwold geeft dus letterlijk en figuurlijk een heleboel energie!

Zonnewal gaat gewoon door

We willen benadrukken dat het Zonnepark een aanvulling is op de Zonnewal en niet een vervanging ervan. Voor de Zonnewal worden op dit moment de laatste punten en komma’s gezet. Voor het Zonnepark gaan we in elk geval nog deze maand een aanvraag indienen bij de gemeente. Als alles goed gaat kan de aanleg al in 2022 beginnen!

Tot slot: de belangrijkste pijler onder onze energiecoöperatie, dat bent u, de bewoners van Oostwold en omringende dorpen. De coöperatieve gedachte is dat je met elkaar probeert de leefomgeving een beetje mooier en duurzamer te maken. Daarom horen we heel graag uw mening, ideeën en andere input. Dat mag als reactie op dit bericht, op Facebook of als u liever mailt: project@zonnewal-oostwold.com.

Wilt u lid worden van de ECO? Dat kan! Hier leest u hoe dat werkt. Het is gratis. U bent van harte welkom. Profiteer mee!

Zeer binnenkort weer nieuws!

Ja, weer een periode van stilte, maar het is zelden zo druk geweest op de achtergrond. Alle betrokken partijen hebben nog steeds de neus dezelfde kant op en de laatste details worden uitgewerkt.

We verwachten dat de Zonnewal op zeer korte termijn definitief van de tekentafel af gaat en wordt omgezet in concrete zaken.

Ondertussen geeft de avondklok een een voorproefje van de stilte in Oostwold. Wat je ook van de maatregel vindt, het is een aparte gewaarwording om de herrie van de A7 niet meer te horen. Zeker in het begin, in januari, was het na 21:00 echt oorverdovend stil. De geluidswal zal dit uiteraard niet helemaal evenaren, maar experts noemen de 10 dB reductie ‘zeer fors’. Dus daar gaan we voor!

Tegelijkertijd hebben we nog een extra leuk nieuwtje, wat we medio april bekend zullen maken.

Mocht je dat nog niet hebben gedaan, abonneer je op onze nieuwsbrief (verschijnt sporadisch, dus geen stortvloed aan spam, no worries), volg ons op Facebook of Twitter of word gewoon lid!

De Zonnewal: een leergeschiedenis

De Algemene Ledenvergadering van de Energie Coöperatie Oostwold moeten we helaas even uitstellen. Maar ondertussen hebben we wel iets leuks voor iedereen in en rond Oostwold (en ver daarbuiten).

In 2017 heeft een groep studenten Geschiedenis aan de RuG als afstudeeropdracht een leergeschiedenis van de Zonnewal geschreven.

Hoewel je bij geschiedenis misschien denkt aan Napoleon en Willem Barentsz, is een leergeschiedenis ook een facet van het vak historicus.

Mariska de Bone, Stijn van Iersel, Anke Jongste en Jan van der Meulen hebben in 2017 alle beschikbare materiaal (notulen, e-mailverkeer en dergelijke) verzameld.

Daarnaast hebben ze alle betrokkenen (ECO-leden, medewerkers en bestuurders van gemeente Leek, Rijkswaterstaat, Provincie Groningen, enz) geïnterviewd.

Geen droog verhaal

Het resultaat is een geschiedenis die niet droog verhaalt over feiten, maar leest als een roman die je meeneemt op de reis van een groep enthousiastelingen uit Oostwold die een geluidswal met zonnepanelen wilden bouwen.

Je zult lezen dat dit, ondanks de ervaring met de bouw van de Gaveborg, bepaald niet ging zonder vallen en opstaan. Er staan veel leermomenten in, niet alleen voor onszelf, maar ook voor de andere betrokken partijen.

Perfect herfstachtig leesvoer voor bij de centrale verwarming met een glaasje rooibosthee dachten wij zo.

In dit nieuwsbericht hebben we al aangestipt dat het vaak lang stil is rond de Zonnewal, door de gevoelige aard van de gesprekken die er gevoerd worden.

De periode waarover De Zonnewal: een Leergeschiedenis gaat, beslaat grofweg 2013 tot 2017. Niet alleen is door het verstrijken van de tijd de informatie niet langer vertrouwelijk, maar ook hebben alle betrokkenen inmiddels, zoals dat hoort, een papieren kopie van de leergeschiedenis uitgereikt gekregen.

Een uniek inkijkje

Het document biedt een uniek inkijkje in hoe een ‘bottom up’ project werkt, waar je zoal tegenaan loopt en wat er bij komt kijken. Dit is interessant voor mensen uit Oostwold en omgeving die graag willen weten wat we precies doen (en deden).

Maar het is ook vooral om van te leren. Niet alleen lokale overheden, die regelmatig worstelen met burgerinitiatieven, maar ook voor mensen die een soortgelijk burgerinitiatief en/of coöperatie willen starten en de grootste valkuilen willen vermijden.

Veel leer- en leesplezier!

Hier downloaden:

De Zonnewal: een Leergeschiedenis (PDF, 3mb)

ALV verplaatst naar 17 november i.v.m. corona

Beste ECO-leden,

We zijn sinds de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2020 van morgen, 20 oktober, weer overvallen door de nieuwste ontwikkelingen van de coronacrisis en de bijbehorende nieuwe regels. Sommige leden gaven aan minder blij te zijn met een fysieke bijeenkomst onder de huidige omstandigheden.

Anderen vinden een online vergadering minder geschikt voor een ALV waarin ook enkele zaken echt bediscussieerd moeten kunnen worden. We willen graag dat zoveel mogelijk leden deelnemen aan de ALV en zich prettig voelen bij de vorm waarin die plaatsvindt. Vandaar dat het bestuur besloten heeft de ALV uit te stellen tot dinsdag 17 november a.s. om 20.00 uur.

Over 4 weken is er misschien kans dat de regels weer iets losser worden en kunnen we een fysieke bijeenkomst houden. Er is natuurlijk ook de kans dat het dan online moet worden gedaan en dat wordt dan een bijeenkomst in Google Meet.

We willen jullie allemaal vragen of je je opnieuw wilt aanmelden voor de ALV van 17 november. Graag willen we ook van alle leden weten, en ook van eventuele partners, of jullie kunnen switchen naar een online bijeenkomst mocht dat nodig zijn. Mocht dat problemen opleveren dan kunnen we natuurlijk ook hulp bieden bij het installeren van Google Meet.

Alle leden hebben een e-mail ontvangen met daarin de vraag te laten weten wat de voorkeur is m.b.t. de ALV.

We hopen op een ieders begrip en op betere tijden voor ons allemaal!

Names het ECO bestuur
Geartsje Zondervan
secretaris

Website realisatie: Bonjour Media