Midwolde, Oostwold & Lettelbert slepen felbegeerde “aardgasvrij” subsidie in de wacht

Langs deze weg willen wij als EnergieCoöperatie Oostwold de projectgroep “MOL” (Midwolde, Oostwold, Lettelbert) hartelijk feliciteren met het in de wacht slepen van de miljoenensubsidie!

Hiermee kunnen onze dorpen een proeftuin worden om van het gas af te komen. ECO kan hier met het Zonnepark “Oostvolt” en de toekomstige Zonnewal een grote rol in spelen en maakte daarom deel uit van deze projectgroep.

“Van het gas af” is makkelijker gezegd dan gedaan. Uiteindelijk speelt de consument hierin de belangrijkste rol. Wie door de aardbevingen in Oost-Groningen nog niet overtuigd was van de noodzaak, zal door recente energieprijzen en het conflict aan de oostgrens van Europa toch zeker inzien dat we hier ècht op in moeten zetten.

Met een “proeftuin” doen burgers en overheid ervaring op met het aardgasvrij maken van woningen in diverse soorten woonomgevingen. En met de forse subsidie wordt het voor inwoners van zo’n proeftuin extra aantrekkelijk om de overstap te maken.

Op korte termijn zal de projectgroep hier zelf meer over bekend maken! Waar kleine dorpen groot in kunnen zijn!

Meer: RTVnoord

YES! De SDE++ subsdie is toegekend!

Vandaag hebben we heel goed nieuws gehad, dat we graag met jullie delen!!
De toekenning voor de SDE++ subsidie voor de aanleg van zonnepanelen op Zonnepark “Oostvolt” is binnen. De vergunning hadden we al, dit was de volgende stap die we nodig hadden om het park te realiseren. Machtig mooi nieuws voor ons. Deze subsidie garandeert gedurende een aantal jaren een minimale prijs die je krijgt voor de opbrengst. Dit maakt het krijgen van een financiering voor het project weer makkelijker. Dat we deze subsidie zouden krijgen was geen uitgemaakte zaak, omdat veel partijen in dezelfde vijver vissen. Dit betekent dat we verder kunnen gaan met de uitwerking voor de aanleg.
We hopen verder op heel korte termijn ook meer nieuws te brengen over de Zonnewal, ook hier zit schot in. Ook willen we in ieder geval voor de zomer nog een bijeenkomst houden om de plannen te ontvouwen en te bespreken! Tot snel!

Yes! Zonnepark Oostwold goedgekeurd door Gemeenteraad

Op 29 september heeft de Gemeenteraad van Westerkwartier zoals verwacht definitief goedkeuring gegeven aan de bouw van Zonnepark Oostwold! Dit nieuwe zonnepark wordt 1,1ha groot en komt op de voormalige vuilstort ten westen van het dorp. De panelen worden aan het zicht onttrokken door een bosrand en het groen dat verwijderd wordt, zal in drievoud worden herplant op de Zonnewal.

We zijn uiteraard bijzonder blij dat de gemeente vierkant achter het plan staat en staan dan ook te popelen om aan de slag te gaan. Hoe verder? Nu de goedkeuring er is, gaan we deze maand een aanvraag doen voor de SDE++ subsidie. Deze subsidie garandeert gedurende een aantal jaren een minimale prijs die je krijgt voor de opbrengst. Dit maakt het krijgen van een financiering voor het project weer makkelijker. Het duurt echter wel even: de toekenning zal plaatsvinden in het voorjaar van 2022. Maar kort daarna verwachten we concreet te gaan bouwen!

Dit zijstapje staat los van de Zonnewal, ook hier blijven we aan werken. Meer informatie, ook over lid worden van Energie Coöperatie Oostwold, vind je op www.zonnewal-oostwold.com!

Overleg proeftuin “MOL dorpen” hervat

Gisteren was er weer een overleg tussen o.a. vertegenwoordigers van Midwolde, Oostwold, Lettelbert, ECO en de gemeente Westerkwartier over de “MOL Proeftuin”. MOL staat voor Midwolde, Oostwold en Lettelbert. Gezamenlijk willen wij, in samenwerking met de gemeente en het bedrijf Procap, een nieuwe gooi doen naar de proeftuin-subsidie die de Rijksoverheid beschikbaar stelt aan dorpen en wijken die aardgasvrij willen worden.

De overheid wil van het gas af. Omdat we minder gas kunnen oppompen uit Groningen natuurlijk, maar ook om CO2 uitstoot te beperken. Een derde maar minstens zo belangrijke beweegreden, die vaak vergeten wordt, is dat je ook niet afhankelijk wil zijn van gaslevering uit het buitenland, met name Rusland, dat zich de laatste jaren manifesteert als een bijzonder humeurige en onberekenbare buurman.

Lees Verder →

Grote opkomst bij 5e ALV van ECO

Gisteravond was de 5e Algemene Ledenvergadering van EnergieCoöperatie Oostwold. De opkomst was groot, uiteraard geprikkeld door nieuwsgierigheid naar onze plannen rond Zonnepark Oostwold. We hebben de leden uitgebreid bijgepraat. Daarnaast was het vooral heel fijn om elkaar weer eens fysiek te ontmoeten, zoveel mogelijk op anderhalve meter, maar het voelt toch weer als vanouds.

De avond had dus een feestelijk tintje, met als stralend middelpunt een maquette annex taart gemaakt door Helga!

Zonnepark Oostwold: een hamerstuk

Wat een mooie woorden van de diverse raadsfracties. Aan de Gemeenteraad Westerkwartier werd gevraagd om een “verklaring van geen bezwaar” zodat het College van B&W de vergunning kan afgeven. Velen noemden het een ‘hamerstuk’, oftewel iets wat op de Raadsvergadering (30 juni) zonder stemming of debat direct kan worden aangenomen.
 
Wil je het terugkijken? Onderstaande link begin precies op het agendapunt “Zonnepark Oostwold”.

Deze week: flyer op je deurmat

Deze week valt deze flyer op de mat bij iedereen in Oostwold. Het is best een lange lap tekst, maar we vinden het belangrijk dat iedereen in ons dorp weet wat we aan het doen zijn. Dus als er vragen zijn, tips, opmerkingen, dan horen we die heel graag!

Persbericht: Energie Coöperatie Oostwold bouwt Zonnepark bij Oostwold

Sinds 2014 is de Energiecoöperatie Oostwold (ECO) bezig met de Zonnewal: een revolutionaire combinatie van energieopwekking, geluidsreductie, recreatie, educatie en natuurgebied. Door de omvang van dit project (een wal van 10 meter hoog en 1600 meter lang) vergen de voorbereidingen veel tijd. We zijn er bijna, maar we willen sneller. En meer. Daarom heeft de ECO het plan om ten westen van Oostwold een extra zonnepark aan te leggen.

De tijd staat niet stil en de energiebehoefte stijgt. Koken, je huis verwarmen en de auto opladen gebeurt steeds meer met elektriciteit. In de oorspronkelijke planning zou de Zonnewal bijna twee keer zoveel energie opwekken als er nodig is in Oostwold.

Maar ook in omringende dorpen is er belangstelling voor ons project, met o.a. initiatieven om collectief ‘van het gas af’ te gaan. De behoefte aan duurzame elektriciteit zal ook rondom Oostwold flink groeien. Daarbij komt dat de doelstelling van Provincie Groningen om in 2050 energieneutraal te zijn, duidelijk niet vanzelf gaat. We moeten dat met zijn allen doen. Daarom willen we zelf méér energie opwekken, dan profiteren we er ook zelf zoveel mogelijk van.

Dubbele capaciteit, dubbel gebruik

Het geval wil dat ten westen van Oostwold een gemeenteperceel ligt dat in de jaren 60 is gebruikt als vuilstort. Dit perceel zal vanwege de ondergrondse vervuiling nooit en te nimmer geschikt zijn als bijvoorbeeld bouw- of landbouwgrond. Maar relatief lichte zonnepanelen kun je er probleemloos op plaatsen. Daarom hebben we juist deze plek gekozen voor een zonnepark. Dit park zal met zijn 1,6 ha aan zonnepanelen de totale capaciteit van de Zonnewal verdubbelen (!).

Onze filosofie is en blijft dat we gaan voor een elegante integratie van energieopwekking in het landschap. Waar mogelijk moet je streven naar ‘dubbel gebruik’ (bijvoorbeeld zonnepanelen op een boerenschuur), maar als dat niet kan, moet je het zoveel mogelijk laten opgaan in de omgeving.

Zonnepark Oostwold doet dus beide: we gebruiken grond die verder nergens anders voor geschikt is èn we zorgen er met een haag van bomen en struiken voor dat het Zonnepark bijvoorbeeld vanaf de Hoofdstaat aan het zicht onttrokken wordt.

Last but not least heeft het Zonnepark de functie van ‘aanjager’ in onze doelstelling om Oostwold groener, duurzamer en stiller te maken. De doelstelling reikt dus verder dan de Zonnewal alleen. We realiseren ons goed dat het lang duurt voor er iets van de wal te zien valt. En eerlijk is eerlijk, we willen nu zelf ook wel eens iets tastbaars neerzetten. Zonnepark Oostwold geeft dus letterlijk en figuurlijk een heleboel energie!

Zonnewal gaat gewoon door

We willen benadrukken dat het Zonnepark een aanvulling is op de Zonnewal en niet een vervanging ervan. Voor de Zonnewal worden op dit moment de laatste punten en komma’s gezet. Voor het Zonnepark gaan we in elk geval nog deze maand een aanvraag indienen bij de gemeente. Als alles goed gaat kan de aanleg al in 2022 beginnen!

Tot slot: de belangrijkste pijler onder onze energiecoöperatie, dat bent u, de bewoners van Oostwold en omringende dorpen. De coöperatieve gedachte is dat je met elkaar probeert de leefomgeving een beetje mooier en duurzamer te maken. Daarom horen we heel graag uw mening, ideeën en andere input. Dat mag als reactie op dit bericht, op Facebook of als u liever mailt: project@zonnewal-oostwold.com.

Wilt u lid worden van de ECO? Dat kan! Hier leest u hoe dat werkt. Het is gratis. U bent van harte welkom. Profiteer mee!

Zeer binnenkort weer nieuws!

Ja, weer een periode van stilte, maar het is zelden zo druk geweest op de achtergrond. Alle betrokken partijen hebben nog steeds de neus dezelfde kant op en de laatste details worden uitgewerkt.

We verwachten dat de Zonnewal op zeer korte termijn definitief van de tekentafel af gaat en wordt omgezet in concrete zaken.

Ondertussen geeft de avondklok een een voorproefje van de stilte in Oostwold. Wat je ook van de maatregel vindt, het is een aparte gewaarwording om de herrie van de A7 niet meer te horen. Zeker in het begin, in januari, was het na 21:00 echt oorverdovend stil. De geluidswal zal dit uiteraard niet helemaal evenaren, maar experts noemen de 10 dB reductie ‘zeer fors’. Dus daar gaan we voor!

Tegelijkertijd hebben we nog een extra leuk nieuwtje, wat we medio april bekend zullen maken.

Mocht je dat nog niet hebben gedaan, abonneer je op onze nieuwsbrief (verschijnt sporadisch, dus geen stortvloed aan spam, no worries), volg ons op Facebook of Twitter of word gewoon lid!

Website realisatie: Bonjour Media