Een nieuwjaarsupdate van ECO!

Het is de laatste dag van het jaar, dus voordat we de bubbels ontkurken kunnen we nog even terugblikken op het nieuws van de afgelopen periode.

2018 is een druk jaar geweest. Sinds de laatste ALV van 21 juni is er weer van alles gebeurd en gedaan. Hieronder een kort overzicht!

Energieweek november

In november hebben we samen met basissschool de Gavelander een Energieweek op touw gezet. In de lessen was er de nodige aandacht voor duurzame vormen van energie-opwekking. Daarnaast konden leerlingen met proefopstellingen van GrEK (Groninger Energiekoepel) aan de slag. Omdat de school erg dicht bij de Zonnewal komt te liggen, vonden we het belangrijk om goed aan de leerlingen uit te leggen waar deze voor dient.

We hebben voor de onderbouw een poppenkast-show gemaakt die zeer goed ontvangen werd (dank aan Helga en Geartsje). Jan heeft in de bovenbouw een presentatie gegeven over duurzame energie in het algemeen en de Zonnewal in het bijzonder – uiteraard doorspekt met de nodige Jan Vink-humor.

In samenwerking met de Rijksuniversteit Groningen konden leerlingen zelf experimenten doen in de “Jouw Energie Van Morgen” truck. Ondertussen hebben we zelf zoveel mogelijk flyers uitgedeeld om de Zonnewal, de coöperatie en onze doelstellingen meer bekendheid te geven.

Kerstmarkt 2018

We hebben ook op de Kerstmarkt in de Gaveborg gestaan met een stand om leden te werven. Dit leidde tot een aantal hele leuke gesprekken. We zijn er zeker van dat onze coöperatie heel groot gaat worden als we nóg zichtbaarder zijn. Dat gaat natuurlijk het makkelijkste met een Zonnewal in de achtertuin, maar ook op andere vlakken moeten we onszelf blijven presenteren.

Er mag eigenlijk geen dag voorbij gaan zonder dat je als inwoner van regio Oostwold ergens iets over of van ECO hebt gehoord of gezien. Daar gaan we ook in 2019 hard aan werken.

Campagne rond “Fietsroute Plus”

Zoals bekend willen we de Fietsroute Plus, traject Groningen-Leek, integreren in de Zonnewal. Niet alleen is het natuurlijk een gemiste kans wanneer de Provincie de route aan de zuidkant van de A7 aanlegt, maar het zou financieel ook een meevaller zijn voor de businesscase van de Zonnewal omdat het fietspad in beheer van de Provincie zou komen.

In november bereikte ons het bericht dat de Provincie niet wilde kiezen voor de ‘noordelijke’ route maar deze ofwel langs de goedkopere zuidkant wilde aanleggen, ofwel het hele project wilde afblazen.

We hebben toen àlle mogelijkheden aangewend die we als burgers nog hadden om invloed uit te oefenen op deze, schijnbaar onafwendbare, beslissing. We hebben deze video gemaakt waarin we het belang van de fietsroute nog een keer helder uitleggen:

Deze video hebben we gemaild aan iedereen in het Provinciehuis, van gedeputeerde tot schoonmaker. Enkele dagen later hebben we het “inloopspreekuur” Praten met de Staten bezocht. Uit de gesprekken bleek dat het filmpje onder de Statenleden goed bekeken was, wat natuurlijk een mooie binnenkomer was. Ze vonden het een welkome afwisseling van “het doorworstelen van lange epistels”, dixit een CU-statenlid. We voelden direct veel sympathie voor ons initiatief.

Op pakjesavond 5 december was er een Statenvergadering, specifiek gericht op mobiliteitsvraagstukken, waar we gebruik hebben gemaakt van ons inspreekrecht. Daar hebben we ten laatsten male de wensen van ons dorp kenbaar gemaakt:

Met succes: de beslissing wordt over de verkiezingen van Provinciale Staten in maart heen getild. Dit biedt voor de Provincie natuurlijk tijd voor het vinden van extra budget, maar het is vooral ook een politieke escape-kaart voor Gedeputeerde Staten – iets wat in dit geval in ons voordeel werkt, dus zijn we er heel tevreden mee.

Er gloort hoop aan de horizon en we hebben er vertrouwen in dat dit goed gaat komen – niet in de laatste plaats dankzij scheidend wethouder Karin Dekker van Gemeente Leek die zich heel erg heeft ingezet om dit voor Oostwold voor elkaar te krijgen.

Eerste verkenning leden-acties

Zoals u weet is hèt voordeel van lidmaatschap van een Energie-Coöperatie dat de gemaakte winst niet wordt opgestreken door directeur en aandeelhouders, maar terugvloeit naar de leden.

Samen met GrEK en Buurkracht zijn we alvast de eerste stappen aan het zetten voor ledenacties. Natuurlijk voor als de zonnepanelen operationeel zijn en er daadwerkelijk winst gemaakt wordt, maar ook nu de Zonnewal er nog niet is, kunnen we al acties op poten zetten die dankzij bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop al het nodige voordeel opleveren. Hierover zullen we u komend jaar nader berichten.

Voortgang bouw Zonnewal

We willen langzamerhand aan de mensen in de buurt duidelijk maken dat onze doelstelling niet zozeer is om een Zonnewal te bouwen en achterover te leunen – onze doelstelling is om Oostwold en omgeving groener, stiller, duurzamer, schoner en mooier te maken. Niet alleen dat: lidmaatschap moet ook voordeel opleveren voor leden die niet in de directe nabijheid van de Zonnewal wonen. De ambities gaan dus duidelijk veel verder dan alleen een Zonnewal.

Desondanks is de Zonnewal natuurlijk het meest in het oog springende project en men is continu erg nieuwsgierig hoe het er mee staat. De huidige status is dat alles rond is, op één klein issue na: de hoeveelheid aan te kopen grond is groter dan oorspronkelijk gepland en begroot.

Geen onoverkomelijk probleem omdat we ook al een handvol oplossingen hebben, maar om deze oplossingen rond te krijgen is (alweer) tijd nodig.

Zodra er hierover een keuze moet worden gemaakt en er knopen worden doorgehakt, zullen we weer een ALV beleggen omdat u als lid hierover mag meebeslissen.

Uw meedenken wordt op prijs gesteld!

Wanneer u als lid, op wat voor vlak dan ook, ideeën heeft die de coöperatie kunnen helpen bij het realiseren van de doelstellingen, wordt dit bijzonder op prijs gesteld!

Tot zover deze update!

We wensen u een gelukkig, gezond en duurzaam 2019 toe.

Als persoonlijke noot wil ik daar aan toevoegen dat ik hoop en verwacht dat we in 2019 niet alleen op 1 januari, enkele minuten na twaalven, met een glas bubbels elkaar om de hals vliegen maar dat we dit in de loop van komend jaar nogmaals doen. Gewoon, overdag, ergens in de buurt van de A7. Omdat het kan, omdat het moet, omdat we het gaan doen!

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van Energie Coöperatie Oostwold,

Arnaud Sprenger

 

Energie Coöperatie Oostwold
Kerkeweg 1 ● 9828PR ● Oostwold gem Leek ● www.zonnewal-oostwold.com

Zonnewal en Fietsroute Plus: een perfecte combinatie

Een groep bewoners van Oostwold maakt zich hard voor de aanleg van Fietsroute Plus langs de noordzijde van de A7. Iets wat wij natuurlijk van harte toejuichen, omdat zo’n mooi fietspad perfect gecombineerd kan worden met de Zonnewal.

Zo kun je op dit deel van de route dus fietsen zonder lawaai, zonder fijnstof, zonder autolichten die in je ogen schijnen. Je fietst heerlijk in de luwte van de Zonnewal met uitzicht over Oostwold en het mooie coulissen landschap in het Westerkwartier.

De Zonnewal, op zichzelf al een unieke combinatie van leefbaarheid (geluidswal), energietransitie (zonnepanelen), recreatie (ruiterpad, wandelpad) en natuur (bijensnelweg, bebossing en boomgaard) zou met een Fietsroute Plus nóg meer glans krijgen als project om Oostwold en de wijde omgeving groener, stiller en duurzamer te maken.

Helaas is de goedkopere ‘zuidelijke variant’ ook nog steeds in de race. De Provincie Groningen wil de meerprijs van 3,5 miljoen niet te betalen, ondanks het aanbod van Gemeente Leek om hiervan de helft bij te dragen. Dit is natuurlijk doodzonde en een schoolvoorbeeld van korte termijn-denken.

Onderstaande video is een warm pleidooi voor de noordelijke optie.

Heeft u zonnepanelen? Dan hebben wij goed nieuws.

Heeft u zelf zonnepanelen op uw dak? Dan is dit voor u belangrijke informatie.

Als u lid wordt van ECO (Energie Coöperatie Oostwold) krijgt u niet alleen scherpe energietarieven en alle (leden)voordelen die horen bij dat lidmaatschap.
De energiemaatschappij waarmee wij samenwerken (Energie VanOns) hanteert bovendien de hoogste teruglever-vergoeding in de markt. Op momenten dat u met uw zonnepanelen méér opwekt dan dat u verbruikt, en u dus teruglevert aan het net, krijgt u bij ons bijna twee keer zoveel per kilowatuur als bij menig ander maatschappij. Aldus een onderzoek van de consumentenbond.

Bekijk hier al uw voordelen op een rij en stap direct over:
http://www.zonnewal-oostwold.com/word-lid/

Komende week is het ENERGIEWEEK in Oostwold!

Beste inwoners van Oostwold,

U kent ons (Energie Coöperatie Oostwold) wellicht van de Zonnewal: de geluidswal en zonnepark in één, met een fiets- en wandelpad erop, ruiterpad ernaast en een natuurgebied er omheen.

Maar de Zonnewal is maar één van de dingen die we doen. Als energiecoöperatie is het onze doelstelling om Oostwold energieneutraal en duurzaam te maken, dus dat we als dorp zelf onze energie opwekken en tegelijkertijd ook energie besparen. Dat is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor de portemonnee.

Om onze coöperatie meer bekendheid te geven, organiseren we komende week in samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen en basisschool De Gavelander de ENERGIEWEEK.

De leerlingen van De Gavelander zijn niet alleen de Oostwolders van de toekomst. Doordat de school en het plein dicht bij de A7 liggen, zij zullen ook het meest direct profiteren van de Zonnewal, doordat deze wind, lawaai en fijnstof tegenhoudt.

Komende week gaan ze ook spelenderwijs leren op welke manieren je energie kunt opwekken. Ze gaan in de “Jouw Energie van Morgen”-truck o.a. zelf een zonnecel bouwen.

Ouders, geïnteresseerden en alle andere inwoners van Oostwold zijn van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen in en rond de truck, op:

Woensdag 7 november vanaf 12:30 tot ca 19:00.

De energietruck zal bij de ingang van de Gaveborg in Oostwold staan.

Hier zijn wij zelf dan ook aanwezig om uw vragen te beantwoorden over de Zonnewal, hoe u lid worden van Energie Coöperatie Oostwold, wat we op dit moment hebben lopen, welke projecten we nog meer op stapel hebben, etc.

Daarnaast hebben we een persoonlijke actie in petto waarmee u geld kunt besparen op uw energierekening. Klinkt goed? Kom dan woensdag even langs!

Namens Energie Coöperatie Oostwold,

Jannie Kootstra
voorzitter

Zonnewal Oostwold sleept subsidie in de wacht

Weer een mooie opsteker voor het energieproject van Oostwold: we hebben vorige week de startsubsidie van Lokale Energie Voorwaarts toegekend gekregen.

Dit is een subsidie van de Provincie Groningen om lokale energie-initiatieven een impuls te geven. De Provincie wil immers in 2050 helemaal energieneutraal zijn en ziet het belang in van energie-initiatieven die vóór en dóór de inwoners van de provincie zijn – en daar is de Zonnewal een mooi voorbeeld van.

De subsidie wordt gebruikt voor allerlei zaken van PR-doeleinden zoals dorpsbijeenkomsten, ledenwerving en drukwerk tot diverse noodzakelijke onderzoeken en rapportages door externe partijen, die nodig zijn voor de aanleg van de Zonnewal.

We blijven doorgaan voor Oostwold!

Wilt u ook helpen? Word dan lid van Energie Coöperatie Oostwold. Stap over naar lokale energie – helemaal groen, scherp geprijsd en met unieke voordelen voor de leden.

Persbericht: Zonnewal Oostwold is er klaar voor: ruimtelijke procedure gestart

Op woensdag 6 juni heeft de projectgroep Zonnewal Oostwold wereldkundig gemaakt dat de planningsfase is voltooid en dat de plannen officieel zijn ingediend bij de gemeente Leek.

De Zonnewal is inmiddels in de wijde regio bekend vanwege de unieke combinatie van functies. Het wordt een geluidswal van 1600 meter lang, met daarop aan de snelwegzijde een zonnepanelen-installatie en aan de dorpszijde een wandel-, fiets- en ruiterpad en een natuurgebied van 7 hectare met daarin een ecologisch doordachte aanplant van bomen, struiken en bloemen.

Logischerwijs waren het de inwoners van Oostwold die als eerste van dit nieuws mochten vernemen. Op een druk bezochte informatie-avond in multifunctioneel centrum De Gaveborg ontvingen ruim 100 toehoorders het nieuws met luid applaus.

Voorzitter Jannie Kootstra: “Om een project als dit van de grond te krijgen, moet je kunnen aantonen dat het kan, mag en dat het rendabel is. Na bijna vierenhalf jaar plannen, praten en tientallen onderzoeken laten uitvoeren, is het zover en kunnen we de aanvraag indienen. Dat is echt een mijlpaal.”

Namens de gemeente Leek lichtte Stefan van Sloten toe welk proces er gaat lopen bij een dergelijk omvangrijk bouwproject. De gemeente gaat zich nu buigen over de ‘aanvraag wijziging bestemmingsplan’ en de zogeheten ‘ruimtelijke procedure’ gaat lopen. Uiteindelijk is het aan B&W om de knoop door te hakken, maar gezien het enthousiasme van het college tot nu toe is de start van de bouw een logische vervolgstap.

De timing is ook erg gunstig, want in Groningen komt door de aanpak Zuidelijke Ringweg op korte termijn een grote hoeveelheid grond vrij, die precies genoeg is voor de Zonnewal. Doordat deze grond dus vlakbij Groningen kan worden afgeleverd, is de Zonnewal ook voor de bij de ringweg betrokken partijen zeer welkom.

Ook de Provincie Groningen is erg gecharmeerd van de Zonnewal – daarom is Oostwold aangewezen als één van de zes ‘voorbeeld-dorpen’ in Groningen om zo snel mogelijk energieneutraal te worden.

Energie Coöperatie Oostwold zal de Zonnewal gaan exploiteren en is inmiddels actief gestart met ledenwerving.

Flyer over dorpsbijeenkomst gemist? Hier is hij digitaal.

Op donderdag 31 mei hebben we in regio Oostwold deze flyer huis-aan-huis verspreid. Hij gaat over dorpsbijeenkomst van 6 juni a.s. Mocht u hem hebben gemist, hieronder vindt u hem digitaal.

6 juni: informatie-avond Zonnewal met belangrijk nieuws

Beste inwoners van Oostwold en omstreken! Het is alweer een jaar geleden dat we elkaar voor het laatst hebben gezien – dus hoog tijd voor een update. En we hebben groot nieuws te melden!

Dus noteer alvast in uw agenda: op woensdag 6 juni gaan we u in De Gaveborg bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen. Hierbij zijn uiteraard ook de nieuwe bewoners van Oostwold uitgenodigd!

6 juni, aanvang 20:00, MCO De Gaveborg

Voor wie?

De Zonnewal is een onderwerp dat iedereen aangaat. Niet alleen in Oostwold maar ook in de omgeving. Het heeft op iedereen effect, al is het alleen maar omdat het (afhankelijk van waar u woont) een stuk stiller in uw tuin wordt vanwege de forse geluidsreductie.

U kunt er wandelen, paardrijden en fietsen, genieten van het natuurgebied, maar u kunt ook lid worden van onze coöperatie en elektriciteit afnemen van de Energie Coöperatie Oostwold. U wordt hiermee niet alleen klant maar ook (en vooral) lid. Dat betekent dat u kunt meepraten over de plannen van de coöperatie, dus de Zonnewal, maar ook over projecten voor verdere verduurzaming van het dorp, uw eigen woning, energiebesparing etc.

Zo biedt de Zonnewal voor elk wat wils en is deze avond dus interessant voor iedereen in en rond Oostwold.

Programma

(Een kleine wijziging is nog mogelijk)

  • Opening en aankondiging nieuws omtrent Zonnewal
  • Presentatie: wat is de Zonnewal
  • Gastspreker Wouter Bolhuis van Gemeente Groningen
  • Energiespel
  • Gastspreker Lex van Seventer: directeur Enviso/DBG (bouwer van de Zonnewal)
  • Over ECO: wat betekent lidmaatschap en wat voor voordeel kunt u hier uit halen?

Waarom is uw komst zo belangrijk?

Oostwold is dankzij de Gaveborg al heel bijzonder: een groot multifunctioneel centrum voor een relatief klein dorp. De Gaveborg kon alleen maar gerealiseerd worden dankzij de steun van mensen in en rond Oostwold. En naar die steun zijn wij nu ook nadrukkelijk op zoek.

Omdat we dit met zijn allen willen doen is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn en het project door het hele dorp (en omgeving) gedragen wordt. Vandaar ons verzoek: kom, als het even kan, naar de bijeenkomst op 6 juni. Praat er over over met elkaar. Met uw buren, vrienden, bekenden.

Wij willen de nieuwe bewoners van Oostwold (o.a. in de nieuwbouw) bij deze ook van harte welkom heten en nodigen ook hen bijzonder graag uit.

Tot dan!

Zonnewal-plan enters final phase

Dear people of Oostwold and neighbours! The last time we could give you a big update about the Zonnewal-project was in May, when we had a gathering in the Gaveborg.

We told you about the progress up to that point. How the idea for the Zonnewal had taken its pretty much definitive shape, how students studied the support in and around the village, how you can switch to ECO as your energy supplier and that Oostwold (and therefore, the Zonnewal) was chosen by the Groningen province as one of the six ‘example villages’ to serve as a blueprint for other villages and towns that want to become energy neutral. Also, a short film about the Zonnewal had its premiere that evening – a film in which we explain what the Zonnewal is all about in two minutes.

Radio silence?

It’s December already, and you haven’t heard from us for a while now. But that doesn’t mean nothing is happening. We meet almost weekly as a project group, attend almost all relevant meetings and events (regarding energy transition) in the region – as long as time permits, because we all do this project next to a full time job and/or company.

While we make progress almost every week, sadly, we cannot inform you every time. We are continuously talking to many parties, such as Provincie Groningen (Groningen Province), gemeente Leek (Leek municipality), Rijkswaterstaat, Waterschap Noorderzijlvest, Enexis, solar panel suppliers, our Zonnewal building partner Enviso/DBG and other parties such as the owners of some pieces of land near the A7 highway, where the Zonnewal will be built.

In order to not interfere with decisionmaking it is important for all government parties to agree, before we make anything public.

Gigantic boost

We are proud and happy to announce that this is now the case! Parties such as Provincie Groningen and Gemeente Leek had a very positive attitude towards the Zonnewal, but it has taken a long before everyone was at the same table AND reached an agreement about a thorough and purposeful approach. Provincie Groningen and Gemeente Leek are now in the forward mode which means that they are convinced of the plans and willing to cooperate. We are now working with them to prepare the necessary permit/licence application.

Impressie Ringweg Groningen

Impression of (a part of) the new Ringweg Groningen

Apart from this, we have a new partner: the consortium of companies that carries out the reshaping of the Zuidelijke Ringweg in Groningen. This project provides a huge amount of dirt – and what place is better to bring it to than the Zonnewal, which is not even 10 Kilometers away from the Julianaplein? We hope that we can start a great cooperation with them.

These to factors have given the project a gigantic boost, and therefore we are confident to announce that we are now in the final phase of planning.

Land owners

We are now working out various details with the government partes, but are also still in talks with land owners. The lots next to the A7 are propery of some government parties (Gemeente, Waterschap) but also owned by a few private owners.

Most of them are very enthusiastic about the plan and they have given their cooperation by signing a statement of intent. This statement says that they are willing to sell a piece of their land that adjecents the A7. With some parties we are still negotiating to reach an agreement.

And now?

As soon as we reach an agreement with all land owners, we can finalize everything with the order parties. We will then proceed to apply for the necessary licences and permits and as soon as they are approved – building can start! Of course, we will notify you right away when this happens!

Zonnewal-plan gaat afrondende fase in

Lieve mensen van Oostwold en omstreken! De laatste keer dat we u een grote update konden geven van het Zonnewal-project was in mei, bij de bijeenkomst in de Gaveborg.

We hebben u toen verteld over de vorderingen tot dan toe. Hoe de Zonnewal definitief gestalte kreeg, hoe er door studenten onderzoek is gedaan naar draagvlak in en rond het dorp, hoe het werkt met het overstappen naar de ECO als energieleverancier en dat Oostwold (en daarmee de Zonnewal) door de Provincie Groningen is gekozen tot één van de zes ‘voorbeelddorpen’ om als blauwdruk te dienen voor andere dorpen en plaatsen die energieneutraal willen worden. Daarnaast is hier een korte film voor het eerst vertoond waarin we in 2 minuten uitleggen wat de Zonnewal is en waarom het zo’n meerwaarde is voor Oostwold en omgeving!

Radiostilte?

Het is alweer december en u heeft al een tijdje niets gehoord. Maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt! We komen bijna wekelijks bij elkaar als projectgroep, zijn te vinden op nagenoeg alle relevante bijeenkomsten en evenementen (zoals over energietransitie) in de regio – voor zover de vrije tijd dit toelaat, want wij doen dit allen naast een fulltime baan en/of bedrijf.

Hoewel we wekelijks vorderingen maken, kunnen we u hier helaas niet continu over bijpraten. We zijn steeds in gesprek met vele partijen, denk aan: provincie Groningen, gemeente Leek, Rijkswaterstaat, Waterschap Noorderzijlvest, Enexis, maar ook leveranciers van zonnepanelen, onze walbouwer Enviso/DBG en andere belanghebbende partijen zoals de landeigenaren van percelen langs de A7, waar de Zonnewal komt te liggen.

Om de besluitvorming niet in de weg te zitten is het belangrijk dat alle overheidsorganen eerst samen op één lijn komen voor we hiermee naar buiten treden.

Enorme boost

Met trots en blijdschap kunnen we nu melden dat dit het geval is! Partijen als Provincie Groningen en Gemeente Leek stonden ieder op hun eigen manier zeer welwillend tegenover het project maar het heeft lang geduurd voordat iedereen samen aan tafel zat èn het eens werd over een gedegen, doelgerichte aanpak. Provincie Groningen en gemeente Leek zitten nu in de forward mode wat zoveel wil zeggen dat ze overtuigd zijn van het plan en hieraan hun medewerking willen geven. We zijn nu samen met hen bezig om de vergunningaanvraag voor te bereiden.

Impressie Ringweg Groningen

Impressie van (een deel van) de geplande nieuwe Ringweg Groningen

Daarnaast hebben we een nieuwe partner voor het project, te weten het consortium van bedrijven dat de aanpak van de zuidelijke ringweg in Groningen uitvoert. Daarbij komt namelijk een grote hoeveelheid grond vrij en waar kan die beter naartoe gebracht worden dan naar de Zonnewal, op amper 10 kilometer afstand van het Julianaplein? We hopen dat we met hen deze geweldige samenwerking aan kunnen gaan.

Deze twee factoren hebben het project een enorme boost gegeven, waardoor we kunnen stellen dat we nu de afrondende fase in gegaan zijn.

Landeigenaren

Met de overheidspartijen werken we nu verdere details uit, maar we zijn ook nog in gesprek met de landeigenaren. De percelen langs de A7 zijn in bezit van enkele overheidspartijen (gemeente, waterschap) maar ook van een aantal particuliere eigenaren.

Van hen is het overgrote deel enthousiast over het plan; zij hebben dan ook hun medewerking verleend door een intentieverklaring te tekenen. Hierin staat dat zij bereid zijn een strook land langs de A7 te verkopen. Met enkele eigenaren zijn we nog in gesprek om tot een overeenkomst te komen.

En nu?

Zodra we er uit zijn met de landeigenaren, kunnen we de alles rond maken met de andere partijen. We gaan dan de nodige vergunningen aanvragen en als die goedgekeurd zijn dan gaan we bouwen! Uiteraard zullen we u hier direct van op de hoogte stellen!

Website realisatie: Bonjour Media