Oprichting ECO is een feit!

Afgelopen week werd er geproost op het feit dat op 16 juli 2016 de Energie Coöperatie Oostwold (ECO) is opgericht.

De oprichting van de ECO is een logisch vervolg op het project Zonnewal Oostwold. Doel van het project is een  1,5 km lange Zonnewal langs de A7, die loopt van viaduct Munnikesloot tot viaduct Hoofdstraat.

Het moet zowel een geluidwerende wal als een energieopwekkende (9000 m² zonnepanelen) wal worden, waardoor het dorp Oostwold elektrisch energieneutraal wordt. De hybride wal zal prima in het landschap passen met bijvoorbeeld  bomen, bossages, fiets-, voet- en ruiterpaden.

ECO proost op oprichting

ECO proost op oprichting

Oostwolders enthousiast over het project Zonnewal Oostwold

Woensdag 30 maart jl. is de eerste informatiebijeenkomst gehouden over het project Zonnewal Oostwold in MCO De Gaveborg te Oostwold. Ruim 80 dorpsgenoten verzamelden zich in het Sportcafé, waar om 19.30 uur de voorzitter van de projectgroep Zonnewal, Jannie Kootstra, een korte inleiding hield over het project.

Daarna was het woord aan Kees Hummelen, die het project inhoudelijk uitlegde met behulp van allerlei mooie plaatjes, animaties en tekeningen. Na deze informatie kon iedereen terecht bij 8 verschillende tafels bemand door alle leden van de projectgroep om vragen te stellen over de vier aspecten van de Zonnewal: de planning en opbouw van de wal, geluidsreductie, de zonnepanelen-installatie en de ECO (Energie Coöperatie Oostwold).

Het was een drukte van belang met heel veel vragen en enthousiaste reacties. Niet alleen waren onze dorpsgenoten enthousiast over de geluidsreductie en een elektrisch-neutraal Oostwold, maar ook de extra recreatieve mogelijkheden vielen in de smaak.

De invulling met  fiets -en voetpad en een ruiterpad op een met bomen, struiken en kruiden begroeide wal met ecologische meerwaarde sprak heel erg tot de verbeelding.

Al veel dorpsgenoten hebben via een formulier aangegeven dat zij graag lid van de ECO willen worden in de toekomst om dit plan te kunnen realiseren. De projectgroep gaat dan ook met veel  energie en plezier verder met de ontwikkeling van het project Zonnewal Oostwold om dit toch binnen afzienbare tijd te kunnen realiseren.

Mochten er mensen zijn die daar een bijdrage aan willen leveren, bijvoorbeeld op het gebied van financiën of marketing, neemt u dan vooral contact op met de projectgroep.

Bent u niet in de gelegenheid geweest om de informatieavond bij te wonen? Klik dan hier voor de presentatie.

Website realisatie: Bonjour Media