Zonnewal door Provincie gekozen als 1 van de energieneutrale dorpen!

Gisteren bereikte ons het fantastische nieuws dat de Provincie Groningen het Zonnewal-project in ons Oostwold heeft uitgekozen als één van de energieneutrale ‘voorbeelddorpen’.

De Provincie heeft 27 lokale projecten/initiatieven de gelegenheid gegeven zichzelf en het project te presenteren om kans te maken zichzelf ‘voorbeelddorp’ te kunnen noemen.

Namens de Zonnewal-projectgroep hebben Kees, Sip, Geartsje en Jannie op 28 november 2016 een presentatie gegeven in het provinciehuis.

Gisteren is bekend gemaakt dat er niet vijf, maar zes projecten zijn uitgekozen en de Zonnewal in Oostwold is daar één van!

Wat betekent dit voor ons?

Niet alleen betekent het de steun van de Provincie voor de Zonnewal, maar ook een actieve bijdrage bij de totstandkoming ervan. De Provincie heeft als streven om in 2050 energie voor 100% op duurzame manieren op te wekken (en daarmee als eerste provincie in Nederland helemaal energieneutraal te zijn). Om dit doel te bereiken, wil de Provincie initiatieven voor ‘verduurzaming’ actief gaan stimuleren om de energietransitie te versnellen.

Het programma energietransitie 2016-2019 moet hieraan een belangrijke bijdrage leveren door het aanwijzen van deze zes projecten als een soort ‘pilot projecten’. Hierbij stelt de Provincie haar netwerk aan experts beschikbaar om de realisatie van deze initiatieven sneller en makkelijker mogelijk te maken en deze later te kunnen gebruiken als ‘blauwdruk’ voor andere projecten.

U kunt zich voorstellen dat er bij de bouw van de Zonnewal nogal wat komt kijken en de hulp van de Provincie is dan ook heel welkom.

De plannen die de Provincie heeft worden toegelicht in onderstaande video.

Meer lezen?

DVHN.nlRTVnoord.nlPersbericht Provincie Groningen

Presentatie Zonnewal aan Statenleden Provincie

Op woensdag 18 januari heeft projectgroep Zonnewal Oostwold een betoog gehouden voor Provinciale Statenleden om het Fietsroute-plus traject te integreren met de Zonnewal.

Wat is Fietsroute Plus?

De provincie Groningen wil het fietsen aantrekkelijker en veiliger maken. Daarom wordt een aantal drukke fietsroutes in onze provincie opgewaardeerd tot een Fietsroute Plus. Een Fietsroute Plus is een fietspad dat breder en comfortabeler is dan een gewoon fietspad. Door de aanleg van deze fietsroutes moet het fietsen prettiger en veiliger worden, waardoor op afstanden tot vijftien kilometer meer mensen voor de fiets kiezen in plaats van de auto.

De Zonnewal zal uiteindelijk begroeid en bevolkt zijn door diverse flora en fauna en uitzicht bieden op ons mooie dorp, dus een prachtig stuk om langs te fietsen van en naar het werk.

In de vergadering van commissie MEE (Mobiliteit, Economie en Energie) stond het onderzoeksrapport van de mogelijke trajecten van Fietsroute-plus op de agenda. In dit rapport zijn vier trajecten onderzocht en komt men tot de conclusie dat maar één traject haalbaar is met twee varianten: langs de zuidkant van de A7 of langs de noordkant van de A7 (de Oostwold-kant dus).

Vlammend betoog

Twee leden van de Zonnewalgroep hebben gebruik gemaakt van het inspreekrecht om de Zonnewal voor het voetlicht te brengen. In 5 minuten hield Kees Hummelen een vlammend betoog voor de provinciale politici om het traject aan de noordkant van de A7 over de Zonnewal te laten lopen. Hij liet daarbij uiteraard niet onbenoemd dat het project ook al de warme belangstelling had van Koning Willem-Alexander.

Kees werd geassisteerd door Geartsje Zondervan en de gedeputeerde Fleur Graper, die de poster met de dwarsdoorsnede van de Zonnewal omhoog hielden (zie foto onder).

Na dit betoog kwamen er veel vragen van de verschillende politieke partijen over de energieopwekking, de coöperatie ECO en de financiële aspecten van het project. Alle partijen reageerden zeer positief op ons Zonnewalproject, dus hopelijk helpt dit in de toekomstige besluitvorming over het definitieve traject van de Fietsroute-plus.

Pas in juni zal er een definitief besluit worden genomen over het traject na verder onderzoek van de beide varianten.

Oostwold als voorbeeld voor de rest van de provincie?

De provincie Groningen is op zoek naar vijf lokale initiatieven die zich bezighouden met energiebesparing of -opwekking. Deze moeten de komende jaren als voorbeeld dienen voor andere initiatieven, die dorpen of wijken in onze provincie helpen energieneutraal te maken.

Om een goed beeld te krijgen van wat er nu al gebeurt rondom duurzame energie op lokaal niveau, en om de vijf energie-initiatieven te kiezen, heeft de provincie op maandag 28 november in het provinciehuis een speciale netwerkbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze avond konden de verschillende (27) energie-initiatieven zich presenteren, maar ook met elkaar in contact komen.

Namens Energie Coöperatie Oostwold (ECO) waren Jannie Kootstra, Geartsje Zondervan , Kees Hummelen en Sip Sixma aanwezig om het project Zonnewal Oostwold zo goed mogelijk toe te lichten om een kans te maken aangewezen te worden als één van de vijf lokale initiatieven om energieneutraal te worden.

De plannen moeten passen in het programma Energietransitie 2016 – 2019 van de provincie Groningen. Het programma heeft 3 speerpunten: energiebesparing, duurzame opwekking van Energie en een nieuw soort energiesysteem waarbij vraag en aanbod van energie op elkaar afgestemd kunnen worden.

Er komt nog een vervolgronde en we denken dat “De Zonnewal Oostwold” een goede kans maakt om als energieneutraal voorbeelddorp te worden gekozen!

Studenten Hanzehogeschool starten onderzoek in Oostwold

studenten-hanze

Wij zijn (v.l.n.r.) Frank Westerveld, Maaike Wouda, Marc Boonstra, Fyline Weijermars en Daphne van Grevenhof. Wij zijn allemaal tweedejaars communicatiestudenten aan de Hanzehogeschool te Groningen. De komende 3 maanden gaan wij onderzoek verrichten onder de bevolking van Oostwold.

Dit alles omdat er op dit moment hard wordt gewerkt aan een revolutionaire zonnewal langs de A7. Niet alleen gaat dit zorgen voor de reductie van geluidsoverlast binnen het dorp, maar ook dat Oostwold in een klap zelfvoorzienend kan zijn in haar duurzame energie. Het doel van ons onderzoek is om te achterhalen hoe groot het draagvlak is binnen het dorp voor de realisatie van dit project en hoe we dit nog groter zouden kunnen maken!

Voor zowel consumenten als organisaties wordt er steeds meer waarde gehecht aan duurzaamheid. Wij als projectgroep willen hier ook een steentje aan bijdragen en zien daarom het project in Oostwold als een mooie uitdaging.

Momenteel wordt er nauw samengewerkt met de projectgroep uit het dorp, de schakel tussen ons en de dorpsbewoners. De voorbereidende fase is bijna voorbij en dat betekent dat we binnen een maand daadwerkelijk onderzoek gaan verrichten in het dorp. Jullie zullen ons hoogstwaarschijnlijk de komende periode een aantal keer tegenkomen in het dorp. Belangrijk om te weten is dat deelname aan dit onderzoek uiteraard geheel vrijblijvend is. We doen dit zodat iedereen zijn mening kan geven en gehoord kan worden.

We hopen jullie snel te zien en het gesprek aan te gaan.

Wonen in Oostwold

Hoewel het niet direct te maken heeft met de Zonnewal, is deze film toch het vermelden waard. De gemeente Leek zal dit najaar de resterende nieuwbouwkavels in Oostwold verkopen.

Het woongenot in Oostwold zal door de komst van de Zonnewal natuurlijk enorm toenemen. Niet alleen doordat de elektriciteit 100% klimaatneutraal wordt opgewekt, maar ook doordat het geluid van de A7 fors zal worden verminderd. Dit zal ook een positieve invloed hebben op de huizenprijzen.

Wonen in Oostwold Film

Oostwold, door de gemeente liefkozend “het best bewaarde nieuwbouwgeheim van Groningen” genoemd, is een kindvriendelijk dorp veel voorzieningen. Bent u een liefhebber van een actief verenigingsleven en saamhorigheidsgevoel? Dan is wonen in het dorpje Oostwold misschien iets voor u.

Oostwold is een sfeervol dorp in de gemeente Leek met 650 inwoners dat ten noorden van de A7 en het Leekstermeer ligt. Het dorp heeft diverse faciliteiten zoals een zwembad, manege, restaurant, en een multifunctioneel centrum met onder andere kinderopvang, basisschool, een café, diverse sportvoorzieningen en een coöperatieve supermarkt. Deze supermarkt is opgezet door de dorpsbewoners en wordt gerund door vrijwilligers, een mooi voorbeeld van de sfeer in het dorp. Wilt u af en toe de stad Groningen opzoeken, dan is Oostwold een goede uitvalsbasis.

Het dorp is slechts 9 kilometer verwijderd van de Grote Markt. Daarnaast kunt u ook prima winkelen in het nabijgelegen Leek waar u gratis kunt parkeren. Kortom: gezellig en sfeervol wonen, nabij de A7 en op circa 10 autominuten van Groningen.

Meer informatie op www.woneninoostwold.nl

Koning krijgt presentatie over Zonnewal

Ons Multifunctionele Centrum Oostwold De Gaveborg heeft het gouden Appeltje van Oranje gewonnen en afgelopen woensdag, 14 september, bezocht koning Willem-Alexander ons dorp om met eigen ogen te zien hoe de vele vrijwilligers de talloze initiatieven rond het dorpshuis mogelijk maken.

Tijdens zijn rondleiding door de Gaveborg kregen wij als wij als projectgroep de gelegenheid de koning kort iets te vertellen over het project Zonnewal Oostwold.

Jannie Kootstra en Kees Hummelen hebben met veel enthousiasme een presentatie aan de koning gegeven, die zeer geïnteresseerd was in dit unieke project. Hij stelde veel vragen en liet daarbij merken dat hij goed op de hoogte was van PV (zonne-energie). Vooral de multifunctionele aanpak van de Zonnewal sprak hem aan. Hij liet niet onbenoemd dat dit vooral gold voor het ruiterpad omdat hij zelf een liefhebber van de paardensport is.

De warme belangstelling van de koning was enorm motiverend voor het hele projetgroep en we gaan er weer vol tegenaan om dit te realiseren!

Oprichting ECO is een feit!

Afgelopen week werd er geproost op het feit dat op 16 juli 2016 de Energie Coöperatie Oostwold (ECO) is opgericht.

De oprichting van de ECO is een logisch vervolg op het project Zonnewal Oostwold. Doel van het project is een  1,5 km lange Zonnewal langs de A7, die loopt van viaduct Munnikesloot tot viaduct Hoofdstraat.

Het moet zowel een geluidwerende wal als een energieopwekkende (9000 m² zonnepanelen) wal worden, waardoor het dorp Oostwold elektrisch energieneutraal wordt. De hybride wal zal prima in het landschap passen met bijvoorbeeld  bomen, bossages, fiets-, voet- en ruiterpaden.

ECO proost op oprichting

ECO proost op oprichting

Oostwolders enthousiast over het project Zonnewal Oostwold

Woensdag 30 maart jl. is de eerste informatiebijeenkomst gehouden over het project Zonnewal Oostwold in MCO De Gaveborg te Oostwold. Ruim 80 dorpsgenoten verzamelden zich in het Sportcafé, waar om 19.30 uur de voorzitter van de projectgroep Zonnewal, Jannie Kootstra, een korte inleiding hield over het project.

Daarna was het woord aan Kees Hummelen, die het project inhoudelijk uitlegde met behulp van allerlei mooie plaatjes, animaties en tekeningen. Na deze informatie kon iedereen terecht bij 8 verschillende tafels bemand door alle leden van de projectgroep om vragen te stellen over de vier aspecten van de Zonnewal: de planning en opbouw van de wal, geluidsreductie, de zonnepanelen-installatie en de ECO (Energie Coöperatie Oostwold).

Het was een drukte van belang met heel veel vragen en enthousiaste reacties. Niet alleen waren onze dorpsgenoten enthousiast over de geluidsreductie en een elektrisch-neutraal Oostwold, maar ook de extra recreatieve mogelijkheden vielen in de smaak.

De invulling met  fiets -en voetpad en een ruiterpad op een met bomen, struiken en kruiden begroeide wal met ecologische meerwaarde sprak heel erg tot de verbeelding.

Al veel dorpsgenoten hebben via een formulier aangegeven dat zij graag lid van de ECO willen worden in de toekomst om dit plan te kunnen realiseren. De projectgroep gaat dan ook met veel  energie en plezier verder met de ontwikkeling van het project Zonnewal Oostwold om dit toch binnen afzienbare tijd te kunnen realiseren.

Mochten er mensen zijn die daar een bijdrage aan willen leveren, bijvoorbeeld op het gebied van financiën of marketing, neemt u dan vooral contact op met de projectgroep.

Bent u niet in de gelegenheid geweest om de informatieavond bij te wonen? Klik dan hier voor de presentatie.

Website realisatie: Bonjour Media