Resultaten onderzoek onder bewoners Oostwold bekend!

Op 2 februari 2017 zijn door een groep Communicatie-studenten van de Hanzehogeschool de resultaten gepresenteerd van het onderzoek dat zij in november hebben uitgevoerd in Oostwold. Ze zijn langs de deuren gegaan en hebben bij zoveel mogelijk huishoudens gepolst in hoeverre het Zonnewal-project in Oostwold bekend is en wat men hier van vindt.

De spectaculaire conclusie die zij konden trekken is dat geen enkele bevraagde heeft aangegeven níet enthousiast te zijn over het project. Sterker nog: van de 67 respondenten waren 53 mensen bekend met het project en hier ronduit enthousiast over (79%!). 13 mensen gaven aan eerst nog wat meer informatie nodig te hebben om een mening te kunnen vormen. Daar gaan we de komende tijd natuurlijk voor zorgen.

Respons op onderzoek

Op het aantal huishoudens in Oostwold is een respons van 67 mensen relatief hoog te noemen. Dit zijn de huishoudens waar op het moment van het onderzoek iemand thuis was en bereid was een korte enquête van vijf vragen te beantwoorden. Uit deze rondvraag kunnen statistisch gezien dan ook representatieve resultaten worden gewonnen. Vrijwel overal waar men thuis was, nam men deel aan dit vraaggesprekje. We zijn dan ook erg blij dat u de tijd heeft genomen om hier aan mee te werken en nog verheugder over het bijzonder positieve resultaat.

Overweldigend

De mooie resultaten sluiten ook aan op de positieve reacties die we kregen tijdens informatieavond in de Gaveborg in maart 2016. Deze overweldigende steun sterkt ons in onze overtuiging dat de Zonnewal voor iedereen in het dorp iets moois zal bieden: of het nou gaat om duurzame energie-opwekking, het reduceren van het lawaai van de snelweg A7 of het feit dat er straks een mooie wandel-, fiets- en ruiter-route bij komt in het dorp, de Zonnewal maakt het voor iedereen in Oostwold nóg een stukje fijner om er te wonen.

De conclusie van het onderzoek (de onderzoeksvragen met daarbij de uitkomsten) is hier te bekijken: uitkomsten onderzoek Oostwold november 2016

Bij deze willen we Frank Westerveld, Maaike Wouda, Marc Boonstra, Fyline Weijermars en Daphne van Grevenhof bedanken voor hun harde werk. Zij hebben niet alleen dit onderzoek uitgevoerd, maar ook een communicatieplan uitgewerkt en nog enkele andere zaken ontworpen die u binnenkort langs zult zien komen!

, ,

Trackbacks / Pingbacks

  1. Save the date: woensdag 10 mei bijeenkomst Gaveborg - Zonnewal Oostwold - 13 maart 2017

    […] zullen u de resultaten laten zien van een studentenonderzoek dat het draagvlak voor het project in het dorp heeft […]

  2. Druk bezochte informatie avond in De Gaveborg - Zonnewal Oostwold - 11 mei 2017

    […] Fyline en Maaike (Frank en Daphne waren niet aanwezig); een groep Communicatie-studenten die een onderzoek qua bekendheid en draagvlak hadden uitgevoerd in Oostwold. Ook hebben zij een promotiefilm gemaakt die in 2 minuten precies […]

  3. Zonnewal-plan gaat afrondende fase in - Zonnewal Oostwold - 4 december 2017

    […] dan toe. Hoe de Zonnewal definitief gestalte kreeg, hoe er door studenten onderzoek is gedaan naar draagvlak in en rond het dorp, hoe het werkt met het overstappen naar de ECO als energieleverancier en dat de Oostwold (en […]

Website realisatie: Bonjour Media