FAQ categorie├źn Archives: Bouw van de Zonnewal

Waarom duurt het zo lang voor de bouw begint?

We zijn al sinds begin 2014 bezig met dit project. Wat begon als een idee aan de keukentafel groeide uit tot een concept en uiteindelijk een 100% doordacht ontwerp. De Zonnewal is een omvangrijk project, zowel qua dimensies (een gebied van 7 hectare, een wal van 1600 meter lang) als qua aantal ‘stakeholders’. Er zijn veel partijen bij betrokken: gemeente, provincie, landeigenaren, het waterschap, Rijkswaterstaat, de walbouwer en diverse andere organisaties en personen.

Niet elke partij heeft een pasklaar antwoord op een groep burgers die met een idee aankomt. Dit vereist veel en langdurig praten, daarbij zijn we vrijwilligers en moet dit tijdens vrije uren, avonden en snipperdagen. Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren steeds nieuwe inzichten opgedaan, zowel door ons als door onze gesprekspartners. Maar uiteindelijk kunnen we met trots melden dat de conceptfase in mei 2018 is afgerond en het plan is ingediend voor goedkeuring!

 

0

Wat voor grond wordt er gebruikt voor de Zonnewal?

Er wordt op de plek waar de Zonnewal komt, een laag van een halve meter afgegraven en opzij gelegd. Dan wordt er een grote hoeveelheid grond gestort. Deze is afkomstig van bouwprojecten in de regio. Mogelijk zal dit grond zijn van het Ringweg-zuid project in Groningen.

Deze grond heet, formeel, licht verontreinigde grond. Dit is de lichtste gradatie van verontreiniging (je hebt ook nog matig en sterk verontreinigde grond). Dit betekent in feite ‘net niet helemaal schoon’. Het is dus niet zo dat de grond radioactief is of iets dergelijks, maar het mag gewoon niet worden verplaatst als zijnde 100% schone grond, want dat is het strikt genomen niet.

Het levert dus geen enkel gevaar op voor flora en fauna. Bovendien komt de opzij gelegde laag grond (50 cm) er als deklaag weer overheen.

 

0

Gaat de bouw van de Zonnewal overlast geven voor het dorp?

Dit proberen we natuurlijk zoveel mogelijk te beperken. In het meest ideale scenario krijgen de vrachtauto’s die de aarde komen brengen een eigen, tijdelijke afslag op de A7. Hierdoor komen ze niet eens het dorp in. Dit is niet te garanderen, maar wel het scenario waar we momenteel op inzetten.

Mocht dit niet lukken, dan zullen we natuurlijk in samenwerking met de walbouwer al het nodige doen qua routes en tijden om overlast te beperken.

0

Website realisatie: Bonjour Media