FAQ's Archief

Wat is nou het voordeel van lid zijn van een energie-coöperatie?

Energie Coöperatie Oostwold werkt samen met Energie Vanons. Dit is in feite gewoon een energiemaatschappij, net als Essent, Neon, Eon enz. Het verschil is dat de energie bij Energie Vanons niet uit grote, vervuilende centrales komt, maar uit lokale bronnen op het gebied van o.a. wind en zon, zoals de Zonnewal dus.

Daarnaast zijn Energie Vanons en Energie Coöperatie Oostwold dus coöperaties, zonder winstoogmerk. Dat is het ook het hele principe van een coöperatie. Na betaling van kosten, onderhoud en dergelijke, is de resterende winst bestemd voor de leden van de coöperatie.

De winst die gemaakt wordt met de energieproductie van de Zonnewal, vloeit dus terug naar de ECO-leden in de vorm van voordelen en/of verdere verduurzaming, waarmee je dus  kunt besparen op je energierekening. Dit kan een gezamenlijke inkoopactie zijn, een gratis energiescan, korting op diverse zaken, etc.

Niet alleen kun je dus meeprofiteren van de gemaakte winst, maar je kunt hier ook over meebeslissen. Als ECO-lid heb je stemrecht en kun je ideeën aandragen, meedenken en meebeslissen over alles wat de ECO doet. Dat begint nu met de Zonnewal, maar daarmee begint ons avontuur pas.

Doe mee aan dit avontuur en meld je vandaag nog aan als lid!

0

Ik woon niet in Oostwold. Kan ik ook lid worden?

Ja, natuurlijk! De voordelen die leden genieten (een deel van de opbrengsten vloeit terug naar de leden in de vorm van diverse voordelen, uitleg hier) gelden voor ECO-leden in Oostwold, maar net zo goed voor een ECO-lid in Lettelbert, Leek, Utrecht of Maastricht.

0

Ik heb iets gehoord over boetes bij overstappen, hoe zit dat?

Als je

  • geen contract hebt met je energie-aanbieder en je hebt nooit iets getekend;
  • of je bent gewoon al jarenlang klant zonder er ooit naar omgekeken te hebben;

…dan kun je gewoon overstappen naar ECO. Geen enkel probleem.

Als je een meerjarig contract hebt afgesloten bij je huidige energie-aanbieder, dan kun je óók overstappen, maar tijdens de overstap kun je aangeven dat je je nieuwe contract later wilt laten ingaan. Je kunt een datum kiezen. Hier kies je dan een datum die één dag na afloop van je huidige energie-contract ligt. Ook dan stap je op de gekozen datum automatisch probleemloos over.

Als je een meerjarig contract hebt afgesloten, dan kan het zelfs lonend zijn om over te stappen en de boete voor lief te nemen. Het kan heel goed zo zijn dat je besparing bij ECO groter is dan de hoogte van de boete! Om te kijken wat voor jou het gunstigste is kun je kijken op deze pagina. Hier kun je je huidige verbruik invullen en binnen enkele minuten zien wat je bij ECO zou betalen.

Tevreden? Dan kun je je op dezelfde pagina direct aanmelden als lid, het duurt nog geen vijf minuten.

0

Waarom duurt het zo lang voor de bouw begint?

We zijn al sinds begin 2014 bezig met dit project. Wat begon als een idee aan de keukentafel groeide uit tot een concept en uiteindelijk een 100% doordacht ontwerp. De Zonnewal is een omvangrijk project, zowel qua dimensies (een gebied van 7 hectare, een wal van 1600 meter lang) als qua aantal ‘stakeholders’. Er zijn veel partijen bij betrokken: gemeente, provincie, landeigenaren, het waterschap, Rijkswaterstaat, de walbouwer en diverse andere organisaties en personen.

Niet elke partij heeft een pasklaar antwoord op een groep burgers die met een idee aankomt. Dit vereist veel en langdurig praten, daarbij zijn we vrijwilligers en moet dit tijdens vrije uren, avonden en snipperdagen. Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren steeds nieuwe inzichten opgedaan, zowel door ons als door onze gesprekspartners. Maar uiteindelijk kunnen we met trots melden dat de conceptfase in mei 2018 is afgerond en het plan is ingediend voor goedkeuring!

 

0

Hoe ziet de wal er vanaf de noordzijde (Oostwold) uit?

Vanaf de dorpszijde zie je een semi-begroeide wal. Er komen flink wat bomen en struiken op maar hij wordt niet 100% begroeid. Het wordt geen bos. Om de Zonnewal zo goed mogelijk in de omgeving te laten opgaan, is bij de landschappelijke inpassing gekozen voor een uiterlijk dat past bij de regio. We hebben in nabijheid bijvoorbeeld bossages en houtwallen, maar geen bos. Vandaar dat we de Zonnewal dus niet beplanten met een bos.

De beplanting is over de hele lengte van 1600 meter bijna tot het laatste struikje uitgedacht, rekening houdende met aangrenzende percelen en andere omgevingsfactoren. Het ontwerp is van adviesbureau Het Noordererf in Midwolde.

Zo komt ter hoogte van de Gaveborg een stukje met fruitbomen waar gewoon allerlei fruit in het wild groeit. Aan weerszijden is de begroeiing wel vrij dicht omdat dit op die plaatsen nu ook het geval is. Zo is dus met alles rekening gehouden.

Aan de voet van de Zonnewal komt een ruiterpad (onverhard). Halverwege de Zonnewal op ca. 5 meter hoogte heeft de wal een ‘verdieping’ waarop het wandel- en fietspad wordt aangelegd. Zo heb je als wandelaar of fietser een mooi uitzicht over Oostwold en omgeving en fiets je lekker in de luwte doordat de top van de wal nog 5 meter hoger is dan waar je fietst/wandelt.

Hieronder is de beplanting in grote lijnen uitgetekend (klikbaar voor grote versie).

0

Hoe ziet de wal er vanaf de zuidzijde (A7) uit?

Vanaf de snelweg, of vanaf de overkant van de snelweg, zie je een met gras begroeide wal, met aan de voet ervan wilde bloemen (voor de bijen, de bijensnelweg). Vrij ver aan de bovenkant zie je de zonnepanelen liggen. Dit wordt een strak, aaneengesloten geheel. De hoek (helling) van de panelen en de materialen zijn zodanig gekozen dat deze geen schitteringen opleveren. Verder zie je aan de bovenkant van de wal wat toppen van bomen en struiken uitsteken.

Het hek wat bovenop de wal komt (zodat onbevoegden niet bij de zonnepanelen kunnen komen), is niet zichtbaar, hiervoor is het ver genoeg naar het noorden geplaatst zodat je het door de kijkhoek niet kunt zien vanaf de zuidzijde.

0

Wat voor grond wordt er gebruikt voor de Zonnewal?

Er wordt op de plek waar de Zonnewal komt, een laag van een halve meter afgegraven en opzij gelegd. Dan wordt er een grote hoeveelheid grond gestort. Deze is afkomstig van bouwprojecten in de regio. Mogelijk zal dit grond zijn van het Ringweg-zuid project in Groningen.

Deze grond heet, formeel, licht verontreinigde grond. Dit is de lichtste gradatie van verontreiniging (je hebt ook nog matig en sterk verontreinigde grond). Dit betekent in feite ‘net niet helemaal schoon’. Het is dus niet zo dat de grond radioactief is of iets dergelijks, maar het mag gewoon niet worden verplaatst als zijnde 100% schone grond, want dat is het strikt genomen niet.

Het levert dus geen enkel gevaar op voor flora en fauna. Bovendien komt de opzij gelegde laag grond (50 cm) er als deklaag weer overheen.

 

0

Wie betaalt de Zonnewal?

De Zonnewal betaalt zichzelf. Voor het afnemen van de grond krijgt de coöperatie een vergoeding. Hiervan wordt de aanleg bekostigd, de aankoop van gronden en andere zaken behalve de dingen die te maken hebben met de zonnepanelen.

Daar bovenop, letterlijk en figuurlijk, zit een businesscase voor de zonnepanelen-installatie die qua opzet niet zoveel verschilt van andere zonneparken.

Het Zonnewal-project kan dus ‘zijn eigen broek ophouden’. Om opstartkosten te kunnen betalen, hebben we enkele subsidies toegekend gekregen. Deze worden gebruikt voor onderzoeken, rapportages, aanvragen, dorpsbijeenkomsten, PR materiaal en dergelijke.

0

Gaat de bouw van de Zonnewal overlast geven voor het dorp?

Dit proberen we natuurlijk zoveel mogelijk te beperken. In het meest ideale scenario krijgen de vrachtauto’s die de aarde komen brengen een eigen, tijdelijke afslag op de A7. Hierdoor komen ze niet eens het dorp in. Dit is niet te garanderen, maar wel het scenario waar we momenteel op inzetten.

Mocht dit niet lukken, dan zullen we natuurlijk in samenwerking met de walbouwer al het nodige doen qua routes en tijden om overlast te beperken.

0

Website realisatie: Bonjour Media