Oostwold energieneutraal!

Genoeg energie opwekken voor een heel dorp en daarbij het geluid van de snelweg fors reduceren? Het kan! De Energie Coöperatie Oostwold is sinds 2014 bezig om dit te realiseren en de plannen bevinden zich momenteel in een ver gevorderd stadium.

De Zonnewal is een geluidswal van 1600 meter lang met daarop een zonnepanelen-installatie van ruim 10.000 m2. Hierdoor zal het dorp Oostwold (gem. Leek) 100% zelfvoorzienend zijn qua elektriciteit, wordt schadelijke fijnstof van de drukke A7 tegengehouden en de geluidshinder aanzienlijk gereduceerd met 10 dB (wat grofweg een halvering van de geluidshinder betekent).

Daarnaast zal de Zonnewal een aanvulling zijn op omgeving en landschap, doordat een fietspad, wandelpad en ruiterpad over en langs de wal zullen lopen. De Zonnewal zal begroeid zijn met bomen en struiken en vanaf de dorpszijde in de verte zichtbaar zijn als een soort bos. Daarmee is de Zonnewal een prachtige, unieke combinatie tussen recreatie, geluidsreductie en energieproductie die geheel opgaat in het landschap en wonen in Oostwold nóg een stukje fijner zal maken.

  • Meer details over het plan, plaatsing en aanleg leest u hier: het plan
  • Hoe de exploitatie van de Zonnewal er uit gaan zien: exploitatie

Website realisatie: Bonjour Media