Over ECO

De Energie Coöperatie Oostwold is opgericht in 2016. De doelstelling is om Oostwold en omgeving zelfvoorzienend te laten zijn wat betreft energiebehoefte. Dit doen we door exploitatie van Zonnewal Oostwold en Zonnepark Oostwold. Met de inkomsten die de elektriciteitsproductie oplevert, gaan we het dorp en de regio verder verduurzamen.

Concreet houdt dit in dat bewoners die mee willen doen, lid kunnen worden van ECO. Dit betekent dat zij overstappen naar een andere energieleverancier (onze partner Energie VanOns).

Wat zijn de voordelen van lidmaatschap van ECO?

  1. De tarieven voor stroom & gas zijn zeer concurrerend in vergelijking met andere aanbieders in de markt. Zeker als men nog nooit van energie-aanbieder is overgestapt levert ECO-lidmaatschap onmiddellijk voordeel in de portemonnee op.
  2. Wat lidmaatschap echt uniek maakt is dat de winst die ECO maakt, terugvloeit naar de leden. Dat is hèt verschil tussen een coöperatie en een bedrijf. De verdeling van de winst kan vele vormen hebben, bijvoorbeeld een collectieve inkoopactie, kortingen of andere dingen die duurzaamheid en leefbaarheid in Oostwold ten goede komen.
  3. De voordelen die je krijgt als ECO-lid maken je huis duurzamer en leveren dus ook een energiebesparing op. En dat zorgt dus weer voor een lagere energierekening. Drie keer voordeel dus!
  4. De leden krijgen inspraak over de besteding van de inkomsten. Als lid heb je automatisch stemrecht en mag je meedenken en -beslissen op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV).

Wil je je aanmelden? Graag! Klik hier voor meer info.

Bestuur en projectgroep

Bij ECO zijn naast de bestuursleden nog enkele personen actief als lid van de projectgroep.

Jannie Kootstra (voorzitter) (LinkedIn) is manager en leidinggevende in de zorg. Van nature neemt ze graag het voortouw en is dan ook voorzitter van de projectgroep.
Zij was ook betrokken bij de totstandkoming van het multifunctioneel centrum “De Gaveborg” in Oostwold.

 

 

Kees Hummelen (penningmeester) (LinkedIn)  geestelijk vader van de Zonnewal. In het dagelijks leven is hij als hoogleraar Chemie verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn werkgebied is met name zonne-energie.
Hij drinkt nog iedere ochtend zijn kopje koffie aan dezelfde keukentafel waar hij in 2014 een geluidswal bedacht waarover je kunt wandelen, fietsen en paardrijden, terwijl de wal tegelijkertijd een heel dorp van stroom voorziet.

 

Geartsje Zondervan (secretaris) (LinkedIn) is studentcounsellor en onderwijscoördinator bij de Rijksuniversiteit Groningen.
Binnen de projectgroep vervult zij de functie van secretaris.

 

 

 

Sip Sixma (bestuurslid) (LinkedIn) is docent Communicatie op de Hanzehogeschool Groningen.
Daarnaast is hij Initiator Sociale Innovatie bij het Energy Transition Centre (EnTranCe) in energiegerelateerde projecten in het kader van Duurzame Systeeminnovatie.

 

 

Helga MastHelga Mast (bestuurslid)  is ondernemer en kostuumontwerpster. Ze heeft een groen hart en is aanspreekpunt omtrent alle flora en fauna rond de Zonnewal.

 

 

 

Arnaud Sprenger (lid projectgroep) (LinkedIn) is internetondernemer en verzorgt de externe communicatie via o.a. website en social media.

 

 

 

Lukas Havinga (lid projectgroep) (LinkedIn) is directeur van de gelijknamige makelaardij. Hij beschikt over ruime ervaring met aan- en verkoop van onroerend goed op het platteland en in het buitengebied.
Er wisselt in Oostwold en wijde omstreken geen graspol van eigenaar zonder dat Lukas er weet van heeft.

 

 

Website realisatie: Bonjour Media