Zonnepark Oostwold

ECO is sinds 2014 bezig met de Zonnewal. Dit is een omvangrijk en complex project dat langer duurde dan we hadden verwacht. Om als energiecoöperatie toch op korte termijn aan de slag te kunnen met duurzame energie, zijn we in 2020 gestart met het “Zonnepark Oostwold”. 

Locatie Zonnepark. Klik voor vergroting.

Dit Zonnepark dient dus als aanjager voor de coöperatie en haar missie om het dorp en de omgeving te verduurzamen. Het wordt gebouwd op de voormalige vuilstort ten westen van het dorp. Dit is een gat waar in de jaren 60 huisvuil en dergelijke in is gedumpt. Daarna is het afgedekt met een laag aarde. Dat is in de loop der jaren begroeid geraakt.

Waarom een zonnepark op een vuilstort?

Wij zijn geen voorstander van zonneparken zoals je die in Nederland her en der ziet verrijzen in het landschap. Omwonenden zijn er ook lang niet altijd blij mee. Bij de Zonnewal hanteren we reeds het principe van een multifunctionele, landschappelijke inpassing en het combineren van functies (energie, geluidsreductie, natuur, mobiliteit en recreatie). Dit is ook het geval bij het Zonnepark: de vuilstort kan nooit voor iets anders worden gebruikt, tenzij deze volledig wordt gesaneerd. Dit kost vele miljoenen aan gemeenschapsgeld. Het plaatsen van een zonnepark om duurzame energie op te wekken, is dus een logische keuze om deze grond dus dubbel te kunnen gebruiken.

Waarom niet op daken?

Indeling Zonnepark. Klik voor vergroting.

De begroeiing die zich op dit moment op de vuilstort bevindt, wordt voor een deel verwijderd. We halen niet meer weg dan nodig. Bovendien blijft een royale strook rondom het zonnepark staan, om de zonnepanelen in elk geval aan drie zijden aan het zich te onttrekken. Het betreft wildgroei, voornamelijk wilgen. Het verwijderde groen zal op een andere plaats worden gecompenseerd met ecologisch hoogwaardige begroeiing.

Een veel gestelde vraag is: waarom groen kappen, als nog niet alle daken vol liggen? Dat heeft meerdere redenen.

  1. Er zijn in Oostwold e.o. onvoldoende geschikte (oppervlakte, oriëntatie) daken om aan de toekomstige energiebehoefte te voldoen.
  2. Het betreft voor het overgrote deel particuliere woningen. Als coöperatie heb je uiteraard geen zeggenschap over wat mensen doen met hun eigen dak.
  3. Voor een coöperatie is het technisch en administratief niet mogelijk om meerdere daken vol te leggen met zonnepanelen en deze aan elkaar te knopen als één coöperatief geheel.
  4. Het Zonnepark (en Zonnewal) weerhoudt niemand ervan om op zijn eigen dan óók zonnepanelen te leggen; als die persoon lid van onze coöperatie is dan heeft hij gratis zelf opgewekte elektriciteit en deelt hij bovendien in de winst van de coöperatie.
  5. Wat hier boven reeds genoemd staat: het betreft grond die verder nergens anders geschikt voor is, begroeid met ecologisch weinig waardevolle bomen en planten. Dat wordt dus gecompenseerd met nieuwe aanplant.

Samenwerking en veiligheid

Voorbeeld “platte dak constructie” toegepast op de grond. Klik voor vergroting.

Samenwerking met omwonenden is een ander aspect. In tegenstelling tot commerciële zonneparken, kunnen bewoners van Oostwold en omliggende dorpen lid worden van onze coöperatie en meedelen in de winst. Bovendien kunnen leden meebeslissen over alles wat de coöperatie doet.

De vuilstort werd altijd al nauwlettend in de gaten gehouden middels peilbuizen en grondbemonstering. Dat zal na de komst van het zonnepark niet veranderen. Het zonnepark wordt geplaatst met een “platte dak” constructie, waardoor er geen palen in de grond hoeven en er ook amper druk op de bodem wordt uitgeoefend.

Stand van zaken augustus 2023

We hebben alle vereiste onderzoeken afgerond, zoals een Aeriusberekening (stikstof), archeologisch onderzoek, quickscan (natuurtoets). Verder hebben we een SDE++ subsidie voor als het park produceert. Deze garandeert een minimale stroomprijs en versterkt de businesscase, al is het met de huidige energieprijzen vooralsnog niet nodig om hier gebruik van te maken.

Verder hebben we de belangrijkste vergunning binnen (Omgevingsvergunning), hebben we een deelsaneringsplan en een kapvergunning voor de begroeiing. Tot slot is er een toegezegde aansluiting op het middenspanningsnetwerk van Enexis.

Op dit moment staan alle seinen op groen en kunnen we aan de slag! Wat nu rest is een optimaal moment kiezen tussen het verwijderen van de begroeiiing, het aangaan van een financiële verplichting, het bestellen van de zonnepanelen, Enexis optrommelen voor het aanleggen van de aansluiting en het bouwklaar maken van de grond. Wat je natuurlijk niet wilt is rente op een project dat nog niet draait, of bouwrijpe grond terwijl de panelen nog niet binnen zijn en het terrein weer bezaaid raakt met onkruid. Wel is het streven om elektriciteit te gaan produceren in het tweede kwartaal van 2024.

Voortgang

Wil je altijd op de hoogte zijn van de ontwikkelingen? Lees dan hier het laatste nieuws of klik hier om je aan te melden voor de nieuwsbrief. Leden van ECO krijgen altijd als eerste de nieuwe ontwikkelingen te horen, dus als je onze coöperatie wilt steunen, word dan lid.

Website realisatie: Bonjour Media