Zonnewal Oostwold

In 2014 hebben we als bewonersgroep het initiatief genomen om langs de A7 een revolutionaire, geluidswerende ‘Zonnewal’ te bouwen, langs de snelweg A7, ter hoogte van Oostwold (gem. Westerkwartier).

Door de omvang en complexiteit blijkt het een langdurig traject, maar inmiddels zitten we na vele hobbels en uitdagingen te hebben overwonnen, in een vergevorderd stadium.

Waarom een Zonnewal?

aanzicht-wal-a7De Zonnewal wordt een geluidswal en zonnepanelen-installatie in één. Deze wal zal qua zonne-energie veel groter zijn dan waar ook ter wereld tot nu toe gerealiseerd is. De keuze voor een Zonnewal is logisch voor Oostwold: het dorp kent een vrij zeldzame combinatie van een zéér nabije en druk bereden autosnelweg die vrijwel recht oost-west loopt, met het dorp aan de noordzijde ervan.

De ligging levert een optimale situatie voor energie-opbrengst doordat de installatie vrijwel perfect op het zuiden gericht zal zijn en de geluidswal een optimale hellingshoek aan de zonnepanelen-installatie geeft.

De geluidsoverlast door de snelweg, die door de bewoners in toenemende mate als zeer hinderlijk wordt ervaren, zal fors gereduceerd worden door de wal. Daarnaast zal de wal schadelijke fijnstof tegenhouden. Met de Zonnewal wordt het dorp in één klap volledig duurzaam en geheel zelfvoorzienend qua energievoorziening.

Plaatsing

De Zonnewal zal langs de A7 geplaatst worden naast het gebied van Rijkswaterstaat. De wal wordt 1,6 kilometer lang, tussen het viaduct richting Lettelbert en de Munnikevaart.

Plaatsing Zonnewal Oostwold

Plaatsing Zonnewal Oostwold

Zonnepanelen

Op de wal zal ca. 11.000 m2 zonnepanelen worden geplaatst, 6 meter schuin omhoog over een lengte van 1,6 kilometer. Het is een 1,62 Megawatt installatie die ongeveer 1,35 miljoen kWh per jaar levert. Deze installatie kan 435 huishoudens met een gemiddeld gebruik voorzien van elektriciteit. Voornoemde cijfers zijn peildatum 2020; door voortschrijdende techniek zal bij de aanleg van de Zonnewal de opbrengst wat hoger uitvallen.

Recreatieve functies

Door de Zonnewal te bouwen met verschillende niveaus aan de dorpszijde, is er ruimte voor een fiets- en wandelpad op circa 5 meter hoogte. Dit biedt een mooi uitzicht over de omgeving en men loopt en fietst tegelijkertijd in de luwte van de wal. Aan de voet van de Zonnewal komt een ruiterpad. Hierdoor kan er dus ook recreatief gebruik van de Zonnewal kan worden gemaakt.

Dwarsdoorsnede met links de A7 en rechts de dorpszijde. Op de Zonnewal een fiets-/wandelpad en aan de voet van de Zonnewal een ruiterpad.

Dwarsdoorsnede met links de A7 en rechts de dorpszijde. Op de Zonnewal een fiets-/wandelpad en aan de voet van de Zonnewal een ruiterpad.

Natuurgebied

Aan de zuidzijde (de kant van de snelweg) komt een bijensnelweg. Dit is een gebied met wilde bloemen, waar de bij zich thuis kan voelen. Aan de dorpszijde zal de Zonnewal worden beplant met bomen en bossages, zodat het past in het landschap en de Zonnewal voor een groot deel begroeid is. De beplanting wordt gepland in samenwerking met bureau Het Noordererf.

Dit alles maakt de Zonnewal een uitgekiend natuurgebied voor lokale flora en fauna.

Impressie: zicht vanaf de Hoofdstraat in Oostwold

Impressie: zicht vanaf de Hoofdstraat in Oostwold

Geluidsreductie

Door ingenieursbureau SPA WNP is berekend  hoeveel geluidsreductie de Zonnewal zal geven. De Zonnewal zal ongeveer 10 dB geluid van de snelweg reduceren, wat in termen van geluidsreductie van verkeer een forse vermindering genoemd kan worden. De vermindering zal ruwweg 50% zijn, afhankelijk van de omstandigheden.

Hieronder zijn de geluidscontouren in de bestaande situatie weergegeven (links) en in de nieuwe situatie met de Zonnewal (rechts). Om ook een behoorlijke geluidsreductie bij de Munnikevaart te realiseren, zal een geluidscherm bij de brug geplaatst moeten worden, die aansluiting heeft op de Zonnewal.

(Klik op de plaatjes voor een vergroting)

Voortgang

Wil je altijd op de hoogte zijn van de ontwikkelingen? Lees dan hier het laatste nieuws of klik hier om je aan te melden voor de nieuwsbrief. Leden van ECO krijgen altijd als eerste de nieuwe ontwikkelingen te horen, dus als je onze coöperatie wilt steunen, word dan lid.

Website realisatie: Bonjour Media