Archief | Zonnewal

Geen zienswijzen op bestemmingsplanwijziging Zonnewal; we kunnen verder!

Er is reden voor een feestje, want we hebben een belangrijke mijlpaal behaald! Zoals in december gemeld, hebben we de aanvraag wijziging bestemmingplan ingediend… En deze is goedgekeurd! Het plan heeft ook ter inzage gelegen en er kwamen geen zienswijzen. Dat betekent dat het project Zonnewal nog altijd een enorm draagvlak heeft in het dorp en daar zijn we ontzettend trots op.

We hebben als coöperatie nu een enorme horde genomen waardoor er nog maar één opgave overblijft: de definitieve omgevingsvergunning. Als die binnen is kunnen we gaan bouwen.

Dit jaar viert het idee van een hybride geluidswal tussen Oostwold en de A7 zijn tiende verjaardag. Een hoop tijd is verstreken met periodes waarin gebeurtenissen elkaar snel opvolgden, maar er was ook vertraging door allerlei factoren.

Desalniettemin is het nog altijd een uniek project in zijn soort en is er – voor zover wij weten – nog nergens een geluidswal gebouwd die energie opwekt, recreatie biedt aan wandelaars, hardlopers, fietsers en ruiters en daarnaast ruim 7 ha aan natuurgebied creëert.

De gemeente Westerkwartier is zich ook bewust van het feit dat ze de eerste gemeente kunnen zijn waar zoiets wordt gerealiseerd, dus hebben ze ons erg goed bijgestaan om deze wijziging bestemmingsplan er snel door te krijgen.

Dit geeft een enorme boost om snel verder te gaan samen met Plegt Vos, ook met ons Zonnepark op de voormalige vuilstort natuurlijk!

Update augustus 2023

Het is weer tijd voor een update omtrent Zonnepark en Zonnewal.

Zonnepark update augustus 2023

We hebben alle vereiste onderzoeken afgerond, zoals een Aeriusberekening (stikstof), archeologisch onderzoek, quickscan (natuurtoets). Verder hebben we een SDE++ subsidie voor als het park produceert. Deze garandeert een minimale stroomprijs en versterkt de businesscase, al is het met de huidige energieprijzen vooralsnog niet nodig om hier gebruik van te maken.

Verder hebben we de belangrijkste vergunning binnen (Omgevingsvergunning), hebben we een deelsaneringsplan en een kapvergunning voor de begroeiing. Tot slot is er een toegezegde aansluiting op het middenspanningsnetwerk van Enexis.

Op dit moment staan alle seinen op groen en kunnen we aan de slag! Wat nu rest is een optimaal moment kiezen tussen het verwijderen van de begroeiing, het aangaan van een financiële verplichting, het bestellen van de zonnepanelen, Enexis optrommelen voor het aanleggen van de aansluiting en het bouwklaar maken van de grond. Wat je natuurlijk niet wilt is rente op een project dat nog niet draait, of bouwrijpe grond terwijl de panelen nog niet binnen zijn en het terrein weer bezaaid raakt met onkruid. Wel is het streven om elektriciteit te gaan produceren in het tweede kwartaal van 2024.

Zonnewal update augustus 2023

Oostwold wacht al een hele poos op de beloofde Zonnewal. Sommige mensen weten dat de aanleg van een 1600 meter lang object zeer lang kan duren, anderen hebben hun twijfels. Komt dat ding er ooit nog? We kunnen jullie geruststellen: we zijn er nog steeds druk mee bezig en andere partijen (gemeente, walbouwer) ook.

Hoe dichter je bij de finish komt, des te minder uitdagingen steken de kop op – zou je denken. Maar niets is minder waar, al zijn ze nu wel minder groot en dan enkele jaren geleden. Toen zaten we in een complete impasse, maar dat was ook zo maar ineens opgelost. Zo kan het gaan: soms zit het vast en dan ineens gaat het heel snel.

Maar waarom duurt het nou zo lang? Hieronder een opsomming van zaken die eind 2022/begin 2023 speelden en spelen:

  • In 2021 hebben we het vertrouwen in onze oude walbouwer opgezegd. Dit traject had ook een juridische en financiële kant en zoiets moet goed uiteraard en zorgvuldig worden afgewerkt. Eind 2022 is dat dan ook geheel afgewikkeld.
  • Daarna zijn we met een nieuwe walbouwer in zee gegaan. Deze heeft de Zonnewal nu zeer gedetailleerd uitgewerkt. Zo komen we ook tot de conclusie dat we mogelijk de hellingshoek moeten aanpassen voor de stevigheid. Dit heeft gevolgen voor het ontwerp en dat moet natuurlijk goed uitgezocht worden.
  • In 2018 zijn afspraken met de gemeente gemaakt, die niet meer scherp waren. Op dit punt heeft een vruchtbaar gesprek plaatsgevonden en kunnen we elkaar tegemoet komen.
  • Er moeten nog details uitgewerkt worden met 1 landeigenaar
  • Ook lopen we nog tegen een waterleiding aan die voor de aanleg van de wal op een hinderlijke plek ligt. Deze is mogelijk kwetsbaar en moet worden vervangen. Hiervoor lopen gesprekken met gemeente en waterbedrijf.

En tot slot – het is vakantietijd en dat is te merken. Mensen in de bouwwereld en bij de overheid zijn veelal met vakantie waardoor het momenteel stil ligt. Maar eind augustus pakken we de draad weer op!

Voor nu wenst ECO jullie allemaal een fijne vakantie en hopelijk tot snel.

P.S. wil je altijd op de hoogte zijn van de ontwikkelingen? Lees dan hier het laatste nieuws of klik hier om je aan te melden voor de nieuwsbrief. Leden van ECO krijgen altijd als eerste de nieuwe ontwikkelingen te horen, dus als je onze coöperatie wilt steunen, word dan lid.

Druk bezochte ALV in de Gaveborg

Gisteravond was de Gaveborg het toneel van de jaarlijkse ledenvergadering van de Energie Coöperatie Oostwold. Het was druk bezocht, want zoals altijd is men nieuwsgierig naar de laatste stand van zaken omtrent het Zonnepark en de Zonnewal.

Beide projecten gaan voortvarend, waarbij voor het Zonnepark alle vergunningen en subsidies binnen zijn. Om plaats te maken voor de zonnepanelen moet er wat wildgroei worden verwijderd en we hopen dat het ons lukt om nog deze winter een tijdstip af te stemmen met provincie en gemeente.

Zoals eerder vermeld wordt de verwijderde wildgroei in veelvoud teruggeplant, bovendien in de vorm van ecologisch waardevolle bomen en struiken en zelfs een bijensnelweg aan de zuidzijde van de Zonnewal. Verder blijft een royale strook groen rondom het terrein staan, om het geheel in het landschap te laten passen.

Lees Verder →

Details uitwerken!

Een hele leuke, nieuwe fase is aangebroken voor de Zonnewal!

Donderdag hadden we meerdere meetings achter elkaar, waaronder een video call met Waterschap Noorderzijlvest. We komen nu toe aan zaken als: welk slootje komt waar? Waar komen duikers onder de Zonnewal om sloten met elkaar te verbinden? Dat we ons eindelijk over de kleine details kunnen buigen, geeft veel energie!

Excursie voor “Oostvolt”

Vorige week zijn we op excursie geweest! In Ambt Delden (Twente) hebben ze een soortgelijk zonnepark aangelegd, ook op een voormalige vuilstortplaats.

Om het wiel niet opnieuw uit te hoeven vinden, hebben we daar samen met onze bodemdeskundige John goed gekeken naar de ondergrond. De bouw van ons zonnepark “Oostvolt” start komend najaar!

YES! De SDE++ subsdie is toegekend!

Vandaag hebben we heel goed nieuws gehad, dat we graag met jullie delen!!
De toekenning voor de SDE++ subsidie voor de aanleg van zonnepanelen op Zonnepark “Oostvolt” is binnen. De vergunning hadden we al, dit was de volgende stap die we nodig hadden om het park te realiseren. Machtig mooi nieuws voor ons. Deze subsidie garandeert gedurende een aantal jaren een minimale prijs die je krijgt voor de opbrengst. Dit maakt het krijgen van een financiering voor het project weer makkelijker. Dat we deze subsidie zouden krijgen was geen uitgemaakte zaak, omdat veel partijen in dezelfde vijver vissen. Dit betekent dat we verder kunnen gaan met de uitwerking voor de aanleg.
We hopen verder op heel korte termijn ook meer nieuws te brengen over de Zonnewal, ook hier zit schot in. Ook willen we in ieder geval voor de zomer nog een bijeenkomst houden om de plannen te ontvouwen en te bespreken! Tot snel!

Yes! Zonnepark Oostwold goedgekeurd door Gemeenteraad

Op 29 september heeft de Gemeenteraad van Westerkwartier zoals verwacht definitief goedkeuring gegeven aan de bouw van Zonnepark Oostwold! Dit nieuwe zonnepark wordt 1,1ha groot en komt op de voormalige vuilstort ten westen van het dorp. De panelen worden aan het zicht onttrokken door een bosrand en het groen dat verwijderd wordt, zal in drievoud worden herplant op de Zonnewal.

We zijn uiteraard bijzonder blij dat de gemeente vierkant achter het plan staat en staan dan ook te popelen om aan de slag te gaan. Hoe verder? Nu de goedkeuring er is, gaan we deze maand een aanvraag doen voor de SDE++ subsidie. Deze subsidie garandeert gedurende een aantal jaren een minimale prijs die je krijgt voor de opbrengst. Dit maakt het krijgen van een financiering voor het project weer makkelijker. Het duurt echter wel even: de toekenning zal plaatsvinden in het voorjaar van 2022. Maar kort daarna verwachten we concreet te gaan bouwen!

Dit zijstapje staat los van de Zonnewal, ook hier blijven we aan werken. Meer informatie, ook over lid worden van Energie Coöperatie Oostwold, vind je op www.zonnewal-oostwold.com!

Overleg proeftuin “MOL dorpen” hervat

Gisteren was er weer een overleg tussen o.a. vertegenwoordigers van Midwolde, Oostwold, Lettelbert, ECO en de gemeente Westerkwartier over de “MOL Proeftuin”. MOL staat voor Midwolde, Oostwold en Lettelbert. Gezamenlijk willen wij, in samenwerking met de gemeente en het bedrijf Procap, een nieuwe gooi doen naar de proeftuin-subsidie die de Rijksoverheid beschikbaar stelt aan dorpen en wijken die aardgasvrij willen worden.

De overheid wil van het gas af. Omdat we minder gas kunnen oppompen uit Groningen natuurlijk, maar ook om CO2 uitstoot te beperken. Een derde maar minstens zo belangrijke beweegreden, die vaak vergeten wordt, is dat je ook niet afhankelijk wil zijn van gaslevering uit het buitenland, met name Rusland, dat zich de laatste jaren manifesteert als een bijzonder humeurige en onberekenbare buurman.

Lees Verder →

Grote opkomst bij 5e ALV van ECO

Gisteravond was de 5e Algemene Ledenvergadering van EnergieCoöperatie Oostwold. De opkomst was groot, uiteraard geprikkeld door nieuwsgierigheid naar onze plannen rond Zonnepark Oostwold. We hebben de leden uitgebreid bijgepraat. Daarnaast was het vooral heel fijn om elkaar weer eens fysiek te ontmoeten, zoveel mogelijk op anderhalve meter, maar het voelt toch weer als vanouds.

De avond had dus een feestelijk tintje, met als stralend middelpunt een maquette annex taart gemaakt door Helga!

Website realisatie: Bonjour Media