Fietspad over de Zonnewal

Gisteren werd bekend dat er een compromis is bereikt inzake de Fietsroute Plus (nu “Doorfietsroute” genoemd). De oplossing, waar iedereen zich in kan vinden, is een hoofdtracé langs de zuidkant van de A7, met een parallel fietspad ten noorden van de snelweg, over de Zonnewal.

In dit artikel willen we schetsen hoe dit tot stand is gekomen. Het fietspad is immers voor ons allemaal. Niet alleen nu, maar ook voor de toekomstige generaties. Daarom vinden we het belangrijk iedereen hierover volledig te informeren.

Aanvankelijk (2015) lagen hiervoor vier opties op tafel:

  • twee routes ten zuiden van het Leekstermeer (bleek na onderzoek niet in trek bij fietsers, grote omweg)
  • een route langs de Hoofdstraat in Oostwold (ook niet haalbaar geacht vanwege te weinig ruimte en teveel particuliere grondeigenaren)
  • een route langs de zuidkant van de A7.

Noord of Zuid?

De Provincie had nog helemaal niet gedacht aan een route parallel aan de A7, maar dan aan de noordkant – over de Zonnewal dus. De Projectgroep Zonnewal heeft de Provincie in 2016 dit idee voorgelegd en dit werd enthousiast ontvangen. De zuidelijke variant zou ons dorp immers overslaan, wat doodzonde is bij een groeiend, bloeiend dorp als Oostwold.

Daarnaast zou het een gemiste kans zijn om het nieuwe fietspad niet te integreren met de Zonnewal: je hebt dan een multifunctioneel stukje infrastructuur dat energie opwekt, geluid en fijnstof tegenhoudt, ruimte biedt aan flora en fauna, waar je kunt wandelen, paardrijden… En fietsen!

Uiteindelijk hebben Provincie Groningen en gemeente Westerkwartier (voorheen Leek) ruim twee jaar de tijd genomen om de opties af te wegen. Het probleem was het kostenplaatje. Een noord-route zou erg duur worden, onder meer omdat je bij Westpoort twee fietstunnels moet aanleggen. Deze – in infrastructureel jargon – ‘kunstwerken’ zouden de noord-route 3,5 miljoen euro duurder maken.

De lobby

Mede namens de Energie Coöperatie Oostwold heeft een groep bewoners campagne gevoerd om Oostwold aan te sluiten op de Doorfietsroute. Het uitgangspunt was, dat we als dorp niet wilden worden overgeslagen, met een prachtig fietspad dat je vanuit je slaapkamerraam kunt zien liggen, maar waar je niet (makkelijk) gebruik van kunt maken.

We zagen het fietspad als een kans op verbetering van de slechte veiligheid voor fietsers in ons dorp (filemijdend sluipverkeer, matig verlicht, geen aparte fietsstroken) en een goede bereikbaarheid van de vele mooie voorzieningen in ons dorp, zoals De Gaveborg, Dagwinkel de Gavesuper Oostwold, Eetcafé Het Witte Paard, Villa Oostwold, etc.

In 2017 zijn we een handtekeningen actie gestart waarbij we bijna 1000 handtekeningen hebben opgehaald. In december 2017 hebben we deze aangeboden aan gedeputeerde Fleur Gräper. Ze had begrip voor de situatie van ons dorp.
In 2018, toen het toch de verkeerde kant op dreigde te gaan, hebben we een mailbom verzonden aan alle Statenleden met een laatste-strohalm-video (zie hieronder), naar inloopavonden geweest (“Praten met de Staten“) gebruik gemaakt van ons inspreekrecht bij zowel Provincie als Gemeente Westerkwartier en een goede, open dialoog en regelmatig overleg met ambtenaren van de Provincie tot stand gebracht.

3,5 miljoen

De meerprijs van 3,5 miljoen voor de noordelijke route was na lang touwtrekken toegezegd door Provincie en Gemeente (ieder de helft). Maar na de gemeentelijke fusie en verkiezingen, werden de kaarten toch weer (deels) opnieuw geschud. Gemeente Westerkwartier vond dat die 3,5 miljoen niet alleen moest worden besteed aan de ‘romp’ (het fietspad t.h.v. Oostwold) maar dat er ook een fatsoenlijke ‘aanlanding’ (aansluiting) moest zijn richting Leek.

Het toegezegde budget werd zodoende uitgesmeerd over een langer stuk fietspad. Hier hadden we begrip voor, omdat het fietspad immers niet alléén maar voor Oostwold is, maar ook voor tienduizenden mensen die verder westelijk wonen (Leek, Tolbert en verder). Maar voor Oostwold dreigde hierdoor alsnog een grote teleurstelling. Daarom hebben we alles op alles gezet om onze uitgangspunten (niet overslaan van ons dorp, veiligheid en bereikbaarheid) tóch te borgen in een compromis.

Volgens onze inschatting zou Oostwold begrijpen dat dit een “take it or leave it” deal was, maar toch vonden we het belangrijk hiervoor draagvlak te peilen en te krijgen. Daarom hebben we Stichting Dorpshuis Oostwold er bij betrokken. In dit bestuur zitten o.a. afgevaardigden van bijna twee dozijn verenigingen en verbanden in Oostwold. Het compromis is op de Algemene Ledenvergadering van 8 oktober in stemming gebracht en unaniem aangenomen.

Het compromis

Het nieuwe plan, wat je kunt betitelen als “zuid met een tintje noord”, zorgt ervoor dat je op drie plaatsen vanuit Oostwold naar de Doorfietsroute kunt fietsen.

  • Aan de westkant met een aansluiting op het viaduct bij Lettelbert.
  • In het midden, bij een pad dat helemaal wordt doorgetrokken tot voorbij het schoolplein naast de Gaveborg.
  • Aan de oostkant, onder het viaduct door.

Die drie punten worden met elkaar verbonden met een extra fietspad (1600 meter lang) over de Zonnewal. Daar fiets je dus meteen mooi in de luwte.

Een schets van de Doorfietsroute Leek-Groningen. De rondjes zijn geen rotondes maar symboliseren knooppunten.

Een schets van de Doorfietsroute Leek-Groningen. De rondjes zijn geen rotondes maar symboliseren knooppunten.

Voor het fietspad en alle aansluitingen hebben we samen met Provincie Groningen een uitgebreid lijstje eisen opgesteld. Een voorbeeld hiervan is dat het duistere paadje onder het viaduct, en de ‘slinger’ die je daarna moet maken, grondig op de schop gaan. Het pad naar Oostwold moet een open, uitnodigende uitstraling krijgen.

Voor alle elementen van dit plan geldt dat hier door verkeerskundigen de nodige handen en voeten aan worden gegeven om het veilig en praktisch te maken.

Voor de Zonnewal is het een aantrekkelijke bijkomstigheid dat het fietspad eigendom wordt van Provincie Groningen en dus ook door hen onderhouden wordt.

Richting Leek zal de Fietsroute Plus zich bij Lettelbert splitsen. Het ene tracé voert langs het watersportcentrum richting Leek-centrum. Feitelijk krijgt het bestaande fietspad door de polders een upgrade. Het wordt verbreed en voorzien van flauwere bochten.
Daarnaast wordt de Hoofdstraat richting Midwolde en Tolbert aangepakt. Hier komt geen apart fietspad, maar men gaat er wel alles aan doen om dit traject fiets-vriendelijk te krijgen.

V.l.n.r. wethouder Alex Wekema (gem. Noordenveld), Lukas Havinga en Arnaud Sprenger (namens Oostwold), wethouder Geertje Dijkstra (gem. Westerkwartier), gedeputeerde Fleur Gräper (prov. Groningen) en wethouder Philip Broeksma (gem. Groningen).

V.l.n.r. wethouder Alex Wekema (gem. Noordenveld), Lukas Havinga en Arnaud Sprenger (namens Oostwold), wethouder Geertje Dijkstra (gem. Westerkwartier), gedeputeerde Fleur Gräper (prov. Groningen) en wethouder Philip Broeksma (gem. Groningen).

Inloopavond 12 november

Met name vanwege dit laatste punt organiseert de Provincie een inloopavond op dinsdag 12 november van 17:00 tot 20:00 in Dorpshuis Lettelbert. Dus voor wie vragen heeft, is dat het uitgelezen moment om ze te stellen!

, ,

Een reactie op Fietspad over de Zonnewal

  1. Sue 29 oktober 2019 om 23:45 #

    Applaus voor jullie enorme inzet…en dank en gefeliciteerd met deze resultaat.

Website realisatie: Bonjour Media