Trefwoord Archief | zonnewal

Geen zienswijzen op bestemmingsplanwijziging Zonnewal; we kunnen verder!

Er is reden voor een feestje, want we hebben een belangrijke mijlpaal behaald! Zoals in december gemeld, hebben we de aanvraag wijziging bestemmingplan ingediend… En deze is goedgekeurd! Het plan heeft ook ter inzage gelegen en er kwamen geen zienswijzen. Dat betekent dat het project Zonnewal nog altijd een enorm draagvlak heeft in het dorp en daar zijn we ontzettend trots op.

We hebben als coöperatie nu een enorme horde genomen waardoor er nog maar één opgave overblijft: de definitieve omgevingsvergunning. Als die binnen is kunnen we gaan bouwen.

Dit jaar viert het idee van een hybride geluidswal tussen Oostwold en de A7 zijn tiende verjaardag. Een hoop tijd is verstreken met periodes waarin gebeurtenissen elkaar snel opvolgden, maar er was ook vertraging door allerlei factoren.

Desalniettemin is het nog altijd een uniek project in zijn soort en is er – voor zover wij weten – nog nergens een geluidswal gebouwd die energie opwekt, recreatie biedt aan wandelaars, hardlopers, fietsers en ruiters en daarnaast ruim 7 ha aan natuurgebied creëert.

De gemeente Westerkwartier is zich ook bewust van het feit dat ze de eerste gemeente kunnen zijn waar zoiets wordt gerealiseerd, dus hebben ze ons erg goed bijgestaan om deze wijziging bestemmingsplan er snel door te krijgen.

Dit geeft een enorme boost om snel verder te gaan samen met Plegt Vos, ook met ons Zonnepark op de voormalige vuilstort natuurlijk!

Fietspad over de Zonnewal

Gisteren werd bekend dat er een compromis is bereikt inzake de Fietsroute Plus (nu “Doorfietsroute” genoemd). De oplossing, waar iedereen zich in kan vinden, is een hoofdtracé langs de zuidkant van de A7, met een parallel fietspad ten noorden van de snelweg, over de Zonnewal.

In dit artikel willen we schetsen hoe dit tot stand is gekomen. Het fietspad is immers voor ons allemaal. Niet alleen nu, maar ook voor de toekomstige generaties. Daarom vinden we het belangrijk iedereen hierover volledig te informeren.

Aanvankelijk (2015) lagen hiervoor vier opties op tafel:

  • twee routes ten zuiden van het Leekstermeer (bleek na onderzoek niet in trek bij fietsers, grote omweg)
  • een route langs de Hoofdstraat in Oostwold (ook niet haalbaar geacht vanwege te weinig ruimte en teveel particuliere grondeigenaren)
  • een route langs de zuidkant van de A7.

Noord of Zuid?

De Provincie had nog helemaal niet gedacht aan een route parallel aan de A7, maar dan aan de noordkant – over de Zonnewal dus. De Projectgroep Zonnewal heeft de Provincie in 2016 dit idee voorgelegd en dit werd enthousiast ontvangen. De zuidelijke variant zou ons dorp immers overslaan, wat doodzonde is bij een groeiend, bloeiend dorp als Oostwold.

Lees Verder →

Resultaten onderzoek onder bewoners Oostwold bekend!

Op 2 februari 2017 zijn door een groep Communicatie-studenten van de Hanzehogeschool de resultaten gepresenteerd van het onderzoek dat zij in november hebben uitgevoerd in Oostwold. Ze zijn langs de deuren gegaan en hebben bij zoveel mogelijk huishoudens gepolst in hoeverre het Zonnewal-project in Oostwold bekend is en wat men hier van vindt.

De spectaculaire conclusie die zij konden trekken is dat geen enkele bevraagde heeft aangegeven níet enthousiast te zijn over het project. Sterker nog: van de 67 respondenten waren 53 mensen bekend met het project en hier ronduit enthousiast over (79%!). 13 mensen gaven aan eerst nog wat meer informatie nodig te hebben om een mening te kunnen vormen. Daar gaan we de komende tijd natuurlijk voor zorgen.

Lees Verder →

Website realisatie: Bonjour Media