Zomer update: een kijkje achter de schermen

De zomer zit er weer op… Helaas maar waar. Het is de afgelopen tijd rustig geweest vanwege vakanties. Omdat er tijdens zomermaanden altijd wel één of meer belanghebbenden op vakantie zijn, is het lastig om stappen te zetten. Daarom een terugblik op 2020 tot nu toe.

Er is dit jaar een hoop gebeurd, met niet in de laatste plaats natuurlijk de corona crisis. Omdat het lange tijd een beetje stil is geweest, willen we dit keer een kijkje achter de schermen geven zodat jullie meer inzicht krijgen in waar we zoal mee bezig zijn.

Corona crisis, stikstof crisis, PFAS crisis

2020 is een rumoerig jaar met meerdere crises. De meest in het oog springende is natuurlijk corona, maar hier hebben we tot nu toe niet veel last van. Vergaderen hebben we – zoals bijna iedereen – veel via de webcam gedaan.

Vanuit het dorp en omgeving kwam de vraag wat de invloed is van de stikstofcrisis en PFAS-grond op de bouw van de Zonnewal. Ook hier lijkt de impact vooralsnog gering.

Oostwold grenst aan een natuurgebied, maar dit is juist stikstofrijk natuurgebied waardoor bouwmachines gewoon hun werk kunnen doen. Het zou anders zijn als we bijvoorbeeld een heidegebied (stikstofarm) naast de deur hadden gehad.

De situatie rond PFAS fluctueert sterk. PFAS is een verzamelnaam voor chemische stoffen die door de mens gemaakt zijn en in de grond zijn beland.

De overheid heeft de norm voor de hoeveelheid PFAS die in de grond mag voorkomen eerst erg streng ingesteld, daarna weer versoepeld. Dus als we daadwerkelijk aan bouwen toe zijn, is het de vraag hoe de situatie dan is.

Voor de bouw van de Zonnewal is het niet erg als de kern bestaat uit zgn. ‘industrieklasse’ grond. Zolang de toplaag maar bestaat uit 100% schone grond. Dat biedt ook weer kansen voor het (voordelig) vergaren van grond, omdat in de Zonnewal grond gebruikt kan worden die leveranciers elders moeilijk kwijt kunnen.

De laatste hobbel

Zoals reeds gemeld hebben we in januari een belangrijke laatste hobbel genomen. Het betreft een landeigenaar waarmee de onderhandelingen bijna drie jaar lang op slot zaten.

We vroegen deze partij – net als de andere eigenaren – om een strook langs de A7 te verkopen, maar we konden deze grond alleen krijgen als we het héle perceel zouden kopen. Daar hing een fors prijskaartje aan, wat we als coöperatie natuurlijk niet kunnen betalen.

Deze enorme kostenpost was jarenlang hèt struikelblok. We hebben werkelijk alles geprobeerd om dit te financieren maar dat is niet gelukt. Begin dit jaar meldde zich een andere koper, die de grond heeft aangekocht. De nieuwe eigenaar is wel bereid om een strook grond aan ons door te verkopen, dus dit is een enorme stap voorwaarts.

Fietsroute Plus: het compromis

Na een jarenlange lobby om de geplande Fietsroute Plus aan de noordzijde (langs Oostwold en over de Zonnewal) te krijgen, is het ons gelukt hierin tot een compromis te komen met de Provincie. De route komt over zuid, maar met een bypass langs noord.

Dit is een geweldige opsteker en we zijn blij dat we hebben kunnen voorkomen dat bij ons dorp bij de aanleg van de fietssnelweg domweg overgeslagen zou worden.

Met de ‘bypass’ wordt voldaan aan onze belangrijkste eisen, namelijk de verkeersveiligheid in en bereikbaarheid van Oostwold. Daarnaast zorgt het voor een bijdrage van de Provincie aan de bouw van de Zonnewal doordat ze onder meer het fietspad over de wal voor hun rekening nemen.

Alles rond maken

Nu de vakantie weer voorbij is en van alle partijen de nodige vertegenwoordigers dus weer beschikbaar zijn, is het tijd voor de laatste zaken. Zo is gebleken er toch nog een gat in de begroting is. We hebben de komende tijd gesprekken gepland met betrokken partijen, waaronder provincie Groningen en gemeente Westerkwartier, om samen dit gat te dichten.

Het prettige is dat iedereen wil dat het zo snel mogelijk doorgaat, de vraag is alleen hoe de extra kosten precies verdeeld moeten worden.

Algemene Ledenvergadering

In juni had eigenlijk de ALV moeten plaatsvinden, maar deze hebben we wegens de coronasituatie uitgesteld. De nieuwe datum is 20 oktober. Hier zullen we nog meer details vertellen over bovenstaande en andere zaken.

Wil je erbij zijn, word dan lid van ECO en steun het project! Ook interessant als je nog nooit bent overgestapt van energieleverancier, omdat onze partner Energie VanOns zeer scherpe tarieven hanteert. DOEN!

Trackbacks / Pingbacks

  1. De Zonnewal: een leergeschiedenis - Zonnewal Oostwold - 20 oktober 2020

    […] dit nieuwsbericht hebben we al aangestipt dat het vaak lang stil is rond de Zonnewal, door de gevoelige aard van de […]

Website realisatie: Bonjour Media